Üye Girişi
Dernek Üyelik Başvurusu


Dernek Üyelik Başvurusu İçin Tıklayınız

TAYSAD’ın Yürüttüğü Faaliyetler

TAYSAD, üyelerinin ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak yüklendiği misyonu aşağıdaki faaliyetleri yerine getirerek yürütür.
 •         
  Üyelerinin, yurt içi ve yurt dışı uluslararası fuarlara daha uygun şartlarla katılımı amacıyla fuar firmaları ile anlaşmalar yapar, uygun görülen fuarlara info stand ile katılır ve üyelerinin eriştiği ileri imalat teknoloji kabiliyetlerini tanıtır.
 • Potansiyel dış pazarların ilgili sektörel dernekleri ile işbirliği anlaşmaları yapar.
 • Üyelerinin uluslar arası rekabetçiliğinin arttırılmasını sağlamak amacıyla devlet destekli UR-GE (Uluslar arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) projeleri organize eder.
 • Merkezi Satın Alma Projesi ile tespit edilen konularda üyelerinin toplam gücünü kullanarak özel avantajlar sağlar.
 • Her yıl düzenlediği “Benchmarking (Kıyaslama) Çalışması” ile üyelerinin endüstri içindeki diğer tesislerle genel olarak ve imalat süreçlerine göre karşılaştırılmasını sağlayarak kuruluşlara sürekli gelişme adına önemli faydalar sağlamaktadır.
 • Üniversite ve Meslek Liseleri düzeyinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerini yürütür. (ADMOG, 20.000 Kariyer)
 • Ana Sanayi –Tedarik Sanayi ilişkilerini arttırmak amacıyla, yurtiçi ve Yurt Dışındaki OEM firmalarına geziler düzenler, üyelerinin güncel bilgilerini ilgili yöneticilere iletir.
 • Üyelerinin değişen koşullara uyum sağlaması amacıyla eğitim, seminer ve konferanslar düzenler.
 • Değişik kurumlarca düzenlenen ve sektörümüzü ilgilendiren faaliyetleri üyelerine duyurur.
 • Otomotiv tedarik sanayimiz ile ilgili stratejilerin ve otomotiv tedarik sanayimizin rekabetçi üretim yapısının yeniden oluşturulmasını temin etmek amacıyla, küresel rekabet şartlarını da dikkate alarak, sektörün rekabetçi üretim yapısını geliştirmek amacıyla Devlet ve hükümet yetkilileri ile temaslarda bulunur.
 • Sektörümüzün bazen bir bütün, bazen de özel sorunları, yazılan raporlar ve bizzat bakan düzeyindeki görüşmelerle dile getirir.
 • Devletin, sektörümüzü destekleyici politikalar oluşturmasında yardımcı olur.
 • Sektörümüzün sorunlarını ve çözüm önerilerini, yazılı ve görsel medyayı kullanarak tüm kamuoyuna duyurmaya azami gayret sarf eder.
 • Sektörümüzle ilgili yurtiçi ve Yurt Dışı sempozyum ve toplantılara iştirak eder.
 • Dünya otomotiv tedarik  sanayisindeki küreselleşmeden kaynaklanan yapısal değişimin Türkiye’de de oluşmaya başladığını ve giderek daha hızlı artacağını dikkate alarak, üyelerinin bu yapısal değişime en iyi nasıl uyum sağlayacağını araştırır ve bu hedefe ulaşabilmek için de yeni politikalar oluşturmaya çalışır.
 • TAYSAD Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB, ITO, ISO, TTGV gibi sektörümüzle ilgili kurumlarda aktif görevler alarak, sektörümüzün sorunlarını ve çözüm önerilerini değişik platformlara taşır.
 • Internet sayfasındaki üyelere özel bölümünde şifreli giriş ile sektöre yönelik raporları ve verileri yayınlar.
 • TAYSAD, üyelerinin ileri teknoloji imalat kabiliyetlerini dış pazarlara tanıtmak ve üyeleri arasında iletişim kurmak amacıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;
- TAYSAD Dergi (www.taysadmag.com)
- Tanıtıcı Broşür (Türkçe – İngilizce)
- - Web sayfası (www.taysad.org.tr)
- Sosyal Medya (LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter)
- Tanıtıcı Sunumlar  ( Türkçe – İngilizce )