[hlSlogan]
6 SIGMA2016
Eğitim Veren Firma
GRUPAS-TPM AKADEMİ
Eğitimen Hakkında
EMRE TUNA
Tarih
17.11.2014 - 17.11.2014
Saat
10:00 - 17:00
Adres
TOSB - TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 41480, Şekerpınar Çayırova KOCAELİ
Fiyat
Üye Firma: 550 TL + KDV TL
Üye Dışı Firma : 800 TL + KDV TL
Detaylı Bilgi

Eğitimin Amacı:

Değişkenlik hayatın her anında olduğu gibi şirketler içinde hayat bulan her süreçte

de vardır. Önemli olan değişkenliği minimize ederken süreçleri kontrol altına

almak; çıktıları artırmaya çalışırken kusurları azaltabilme hatta mümkünse yok

edebilmektir. Bahsi geçen konularda güçlü bir metodoloji olan Altı Sigma firmalara

günümüz rekabet koşullarda ciddi avantajlar sağlamaktadır.

 

Müşteri gereksinimlerinin çok iyi kavranmasıyla başlayan bu yaklaşım; nitelikli çıktı

kavramı ve ölçülebilirliği; sahadan alınan verilerle çıktıları etkileyen girdi

faktörlerinin ve etki şiddetlerinin tespitinde İstatistiksel analizlerin disiplinli olarak

kullanımını içermektedir. Bu analizler ışığında işletme süreçlerinin yönetimi ve

geliştirmesine odaklanan Altı Sigma Yaklaşımı kendine has geliştirme modeliyle

firmalara ciddi kazanımlar sağlamaktadır.

 

Firma süreçlerine müşteri gözüyle bakmamızı amaçlayan teknik ve disiplinleriyle

Altı Sigma uzun vadede süreç ve operasyon mükemmelliğini firma odağına

oturtmayı hedeflemektedir.

 

Eğitimin İçeriği:

Kalitesizlik maliyetlerini azaltma ve verimlilik arttırma odaklı proje çalışmalarında

avantaj sağlayabilecek teknik yaklaşımlarıyla Altı Sigma disiplini alanında ön plana

küresel şirketlerde kabul görmüştür. TÖAİK ( Tanımlama – Ölçme – Analizİyileştirme

– Kontrol ) proje metodolojisinin yanı sıra uygulanabilir süreç yönetimi

yaklaşımları, üretim süreçleri dışındaki diğer iş süreçlerinde de uygulanabilir olması

Altı Sigmayı ön plana çıkarmaktadır. Katılımcılar Altı Sigma Proje Yönetim

Metodolojisini öğrenirken Müşterinin Sesi çalışmalarıyla; Mevcut Süreç Çıktılarıyla

müşterinin gereksinimleri arasındaki farkı analiz edebilecek, Nitelikli süreç çıktısı

ve süreç yönetimi yaklaşımında farkındalık yaratılacaktır.

Uygulama çalışmalarının yanı sıra güncel örneklerin bolca tartışıldığı eğitimde, Veri

Toplama ve Örneklem Yaklaşımları, Ölçüm Sistemleri Analizi, Grafiksel analizler,

Hipotez testleri, Deney Tasarımı Felsefesi, İPK ve Kontrol Planlarının uygulanması

konusunda gerekli temel bilgiler katılımcılara aktaracaktır.

 

Katılımcılar:

Üst ve Orta kademe yöneticiler, mühendisler, üretim çalışanları, teknik

personeller, kalite uzmanları ve çalışanlar

 

Süre:

2 gün teorik eğitim + grup çalışması

EĞİTİME KATILMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUN