[hlSlogan]
EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ
Eğitim Veren Firma
FOCUS
Eğitimen Hakkında
SAMİ KARAKAŞ- NURDAN GENCAL
Tarih
08.12.2014 - 10.12.2014
Saat
10:00 - 17:00
Adres
TOSB - TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 41480, Şekerpınar Çayırova KOCAELİ
Fiyat
Üye Firma: 825 TL + KDV TL
Üye Dışı Firma : 1200 TL + KDV TL
Detaylı Bilgi

ÖĞRENMENİN OLUŞUMU

 

•           Nasıl Öğreniyoruz?

•           Bilgiyi İşleme Modeli

•           Grup Çalışması-Uygulama

•           Öğretim İlkeleri

•           Öğretim Stratejileri

•           Üst Düzey Öğrenmeler

•           Öğrenme Hedefleri

•           Grup Çalışması- Uygulama

•           Gün Değerlendirmesi

•           Yetişkin Eğitiminin Özellikleri

•           Öğretimde Bireysel Farklılıklar

•           Öğrenmeyi Etkiyen Faktörler

•           Öğrenmede Bireysel Farklılıklar

•           Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri

•           Öğrenme Stilleri

•           Öğrenme Stratejileri

•           Öğrenme Düzeyleri

•           Öğrenme Yolları

•           Bilgiyi İşleme Süreci

•          

EĞİTİM PROGRAMI TASARLAMA

 

•           Eğitim İhtiyaç Analizi

•           Eğitim Programının Öğeleri

•           Beklentilere Uygun Eğitim Hazırlamak

•           Grup Çalışması

•           Program ve Tasarım

•           İçerik Seçimi

•           Sürecin Katılımcılara Göre Planlanması

•           Eğitim Ortamı

•           Eğitim Yöntemine Göre Oturma Düzeni Oluşturma

•           Bir Eğitim Ünitesinin Planlanması

•           Eğitim İçin Gerekli Ekipmanların Hazırlanması

•           Uygulama Zamanlarının Seçilmesi

•           Yaşamla Bağlantıların Sunulması

•           Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

 

 

ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA

 

*Etkili Sunumun Amacı ve Önemi

* Eğitimcinin Rolü

* Katılımcı Psikolojisi ve Önemi

* Katılımcılarla Sözlü ve Sözsüz İletişim

* Topluluk Önünde Konuşma

* Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Artıran Yöntemler

* Eğitimde İlgi Yaratma- Buzkırıcılar

* Yeni Eğitim Anlayışı: Eğlenerek Öğrenmek

* Eğitimde Oyunların Öğrenmeye Etkisi

* Etkili Sunum Aşamaları

* Sunum Öncesi Yapılması Gerekenler

 

 

 

 

 

 

 

 

ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA II

 

•           Etkili Sunumun Aşamaları

•           Grup Çalışması – Uygulama

•           Sunum öncesi Yapılması Gerekenler

•           Sunum Sonrasında Yapılması Gerekenler

•           Sunum Konusu ve Ana Başlıkları Görsel-İşitsel

•           Power Point Slaytların Amaç ve İçerik Doğrultusunda Düzenlenmesi

•           Slaytların Yazılımı

•           Slaylarda Renk Seçimi ve Hareket Olanakları

•           Ses yada Müziğin Seçimi

 

GERİBİLDİRİM

•           Eğitimde Geri Bildirimin Önemi

•           Soru Sorma Teknikleri

•           Soruların Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar

•           Soru Düzeyleri

•           İyiye ve Kötüye Örnek Soru Örnekleri

•           Yanıtların Alınması

•           Katılımcıların Soruları

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

•           Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar

•           Değerlendirme

•           Eğitim- Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri

•           Grup Çalışması

•           İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler

•           Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları

•           Değerlendirme ve Not Verme

•           Değerlendirme ve Not Verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler

•           Sunum Uygulamaları

EĞİTİME KATILMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUN