[hlSlogan]
FİNANS DIŞI YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS
Eğitim Veren Firma
MIDA INSTITUTE
Eğitimen Hakkında
Tarih
06.03.2018 - 07.03.2018
Saat
10:00 - 17:00
Adres
TOSB - TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 41480, Şekerpınar Çayırova KOCAELİ
Fiyat
Üye Firma: 700 + KDV TL
Üye Dışı Firma : 1.000 + KDV TL
Detaylı Bilgi

FİNANS DIŞI YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS

 

EĞİTİMİN AMACI

Finans dışı departmanlarda çalışan üst/orta kademe yöneticilere, şirketin mali tablolarına bakarak nasıl okunabileceği ile şirket yönetimi, karlılığı / verimliliğini arttırabilecek finansal uygulamalar konusunda bilgiler vermeyi ve finans departmanı ile iletişimin güçlendirilmesine yönelik altyapıyı kazandırmayı hedeflemektedir

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 

Ø  Temel Mali Tabloların Anlaşılması

        - Tek Düzen Hesap Planı ve Mizan

        - Bilanço

        - Gelir Tablosu

 

Ø  Yardımcı Mali Tablolar

         - Fon Akım Tablosu

         - Nakit Akım Tablosu

         - Diğer Tablolar ile ilgili özet bilgi:

             . Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu

             . Özvarlık Değişim Tablosu

             . Sabit Kıymetler Değişim Tablosu

             . Kar Dağıtım Tablosu

 

Ø  Bir Şirketi Mali Tablolarını İnceleyerek Okumak 

        - Etkin bir finansal yönetim eksikliğinin şirkete maliyeti

        - Finansal analiz; nasıl?, ne zaman, kimin için ?

        - Finansal analizde sektörel farklılıklar ve mali tablolara etkisi

        - Finansal analizde konjonktürel ve mevsimsel özelliklerin etkisi

        - Karlılık mı? Nakit akışı mı? Yoksa her ikisi mi?

        - Sağlıklı bir karlılık ve nakit akışı dengesi nasıl kurulur, nasıl ölçülür?

        - Tahakkuk (hesap) ve nakit bazlı büyüklüklerin anlaşılması, yorumu,

          şirket üzerindeki etkisi

 

Ø  Mali Analiz Yöntemleri Yardımıyla Şirketin Finansal Yönetimi

          - Bilanço ve gelir tablolarının yüzde ve trend analizleri

          - Likidite, mali yapı, borç ödeme, faaliyet ve karlılık düzeyini ölçen  

            Oranlar, oran standartları ile karşılaştırma ve yorumlar

          - Basit tahmin teknikleriyle şirketin mali performansının arttırılmasına,

mali risklerinin azaltılmasına yönelik önlemler

         

Ø  Finansal Anlamda Geleceğin Planlaması, İşletmelerde Basit Anlamda Finansal Planlama ve Kontrol

   - Finansal planlama araçları, hazırlanması ve kullanılması

   - İşletme bütçelerinden yararlanmak

   - Nakit bütçeleri

   - Proforma bilanço

   - Proforma gelir tablosu

   - Proforma fon akım, nakit akım analizi

 

EĞİTİME KATILMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUN