[hlSlogan]
HAT PERFORMANS YÖNETİMİ(MAVİ YAKA)
Eğitim Veren Firma
İDEALKOÇ
Eğitimen Hakkında
Ö. FARUK TEZCAN
Tarih
08.04.2016 - 08.04.2016
Saat
10:00 - 17:00
Adres
BURSA - HOTEL GOLD MAJESTY
Fiyat
Üye Firma: 320 TL + KDV TL
Üye Dışı Firma : 480 TL + KDV TL
Detaylı Bilgi

Yalın üretim uygulamalarında özellikle ilk kademe yöneticilerin yetiştirilmesi ve liderlik yeterliliklerinin geliştirilmesi hayati öneme sahiptir ve sürecin hızlı ilerlemesinde ve kalıcı olmasında en önemli etkendir.


 

Bu eğitimle ilk kademe yöneticilere yalın düşüncenin esasları ve içerdiği liderlik yaklaşımı hakkında bilgi verilmekte, iyi bir uygulayıcı lider olmak için sahip olunması gereken nitelikler ve davranış şekilleri uygulamalı örnekler ile anlatılmaktadır.

İlave olarak ekip ruhunun nasıl yaratılacağı ve ekibin motivasyonunun artırılmasına yönelik bilgiler de verilmektedir.

 

§  Liderliğin getirdiği sorumlulukları öğrenerek kendi işlerine bu sorumlulukları yansıtmak,

§  Kendi liderliklerindeki kuvvetli ve gelişime açık noktaları fark ederek gelişimlerini planlamak,

§  Şirket vizyonunu doğrultusunda  ekip vizyonlarını oluşturmak,

§  Vizyonu gerçekleştirmek ve yaymak için hareket planlarını oluşturmak,

§  Yazılı, sözlü ve grup iletişimi ile ilgili yapacaklarını öğrenerek uygulamak ve alışkanlık yaratmak

§  Hedeflerle vizyon arasında ilişki kurmak

§  İkna ve iletişim becerilerini geliştirmek

§  Farklı motivasyon yöntemlerini tanımak ve kullanmak

§  İnsan davranışlarını anlayarak motivasyonu eyleme dönüştürme becerisini geliştirmek

§  Temel insani güdüler ve arzuları bilerek çalışanları daha iyi anlamak

§  Başarılı takımların özelliklerini kendi ekiplerine  yansıtmak

§  Takım anlaşması hazırlayarak bütünsel bakabilme becerisini geliştirmek

§  Problem çözme aşamalarında kendi becerilerini değerlendirmek ve geliştirmek

§  Problem çözme sistematiğini takım içinde  kullanmak

§  Takım üyelerinin potansiyellerini açığa çıkartmak için  sistematik bir kişisel gelişim planı oluşturmak

§  Bireysel gelişimleri için koçluk yaklaşımını kullanmak

§  Takım üyelerine yetki devrederek gelişimlerinin sürekliliğini sağlamak

§  Değişim sürecinde liderlik yapmanın sistematik yaklaşımını kazanmak

Motivasyonel liderlik için yeni hedefler belirleyerek gelişimin sürekliliğini sağlamak

EĞİTİME KATILMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUN