[hlSlogan]
İLERİ DÜZEY FİNANSAL MUHASEBE
Eğitim Veren Firma
RÖNESANS
Eğitimen Hakkında
Tarih
27.01.2016 - 27.01.2016
Saat
10:00 - 17:00
Adres
TOSB - TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 41480, Şekerpınar Çayırova KOCAELİ
Fiyat
Üye Firma: 320 TL + KDV TL
Üye Dışı Firma : 480 TL + KDV TL
Detaylı Bilgi

Eğitimin Amacı

Eğitimde katılımcıların, ileri düzeyde finansal muhasebe uygulamalarına ilişkin bilgi seviyesinin artırılması amaçlanmaktadır.

Kimler Katılmalı

Muhasebe – Finansa yöneticileri, uzmanları, çalışanları

Eğitimin İçeriği

·        Sayım noksanlık ve fazlalıkları

·        Kredi kartı ile yapılan satışların muhasebeleştirilmesi

·        Sermaye piyasası araçlarının kullanımı

·        Kur farkı işlemleri

·        Aktif hesaplarda / Pasif hesaplarda / Dış ticaret işlemlerinde

·        Şüpheli ticari alacaklara karşılık ayrılması

·        Stoklar ile ilgili işlemler

·        Stok değerleme yöntemleri

·        Stoklarda değer düşüklüğü

·        İmha edilmesi gereken stoklar

·        Fire işlemleri

·        Reeskont işlemleri

·        Alacak senetleri reeskontu / Borç senetleri reeskontu

·        Dönem ayırıcı hesaplar

·        Gelecek aylara ait giderler / Gelecek yıllara ait giderler

·        Gelecek aylara ait gelirler / Gelecek yıllara ait gelirler

·        Gelir tahakkukları

·        Gider tahakkukları

·        Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının muhasebeleştirilmesi

·        Sabit kıymet ile ilgili işlemler

·        Alış ve satış işlemleri

·        Amortisman ve yenileme fonu işlemleri

·        Özel maliyet bedelleri

·        Finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi

·        Factoring işlemlerinin muhasebeleştirilmesi

·        İnternetten yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi

·        Konsinye satışların muhasebeleştirilmesi

·        İade ve iskonto işlemleri

·        Alışlarla ilgili iade ve iskonto işlemleri

·        Satışlarla ilgili iade ve iskonto işlemleri

·        Bağış ve yardımların muhasebeleştirilmesi

·        Ciro primleri, iskontolar ve bedelsiz teslimler

·        Personel prim karşılıkları

Yedek akçe ayırma işlemler

EĞİTİME KATILMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUN