[hlSlogan]
İŞ DEĞERLEMESİ VE ÜCRET YÖNETİMİ
Eğitim Veren Firma
ALMİRA YÖNETİM DANIŞMANLIK
Eğitimen Hakkında
BAYBARS ERDOĞAN
Tarih
22.09.2017 - 22.09.2017
Saat
10:00 - 17:00
Adres
TOSB - TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 41480, Şekerpınar Çayırova KOCAELİ
Fiyat
Üye Firma: 350 TL + KDV TL TL
Üye Dışı Firma : 500 TL + KDV TL TL
Detaylı Bilgi

İŞLETMELERDE İŞ DEĞERLEMESİ ve ÜCRET YÖNETİMİ

 

Eğitimin Amacı

İş değerlemesi, işlerin göreli önemini ölçmede kullanılan sistematik bir tekniktir. Daha açık bir deyişle, işlerin ayrıntılı analiz ve tanımlarının yapılarak aralarındaki farklılıkların kolaylık ya da zorluk esasına göre objektif biçimde ortaya konmasıdır. Bu eğitim ile insan kaynakları bölümünde çalışan ve çalışacak olanlar ile yönetici adaylarının ücretlemeye adil ve objektif  ölçütlere göre temel oluşturan aşağıdaki konularda bilgilenmeleri ve yetkinliklerini arttırmaları hedeflenmektedir.

 

Hedef Kitle

İnsan Kaynakları departmanı çalışanları

 

İçerik

& İş Değerlemesi

& İş Değerlemesi Amaçları

& İş Değerlemesi Sonuçlarının Kullanımı

& İş Değerlemesi Yöntemleri

o   Sayısal olmayanlar

§  Sıralama

§  Sınıflama

o   Sayısal olanlar

§  Faktör Karşılaştırma

§  Puan

& İş Değerlemesi Sonuçlarının KullanımI

o   İş Değerlemesi Örnek Uygulamaları

& Ücret nedir?

& Baz ücret-Değişken ücret nedir?

& Ücretin Amacı

& Ücretin Temel Unsurları

& Ücret Sistemleri

& Ücret Yönetimi’ni Etkileyen Faktörler

& Ücret Yönetimi’nin Temel Taşları

& Ücretlendirmede Temel Prensipler

& Ücret Sistemi Oluşturma Adımları

  • İş Gruplarının Oluşturulması
  • Ücret bant aralığı ve kademe sayısının belirlenmesi
  • Piyasa Ücret Araştırması
    • Piyasa bilgilerinin alınması
    • Kullanılan Ana Terimler

·         ( Ortalama ücret/Mod ücret/Medyan ücret/Çeyreklik ücret)

Ü  Ücret bant değerlerinin hesaplanması

Ü  Kişilerin ücret bantı içinde yerleştirilmesi

& Ücret Artışı Gerçekleştirme Adımları

Ü  Performans Sistemi

Ü  Senelik Ücret Artışı

Ü  Terfi Ücret Artışı

& Toplam Ücret Yönetimi

& Stratejik Karar Noktaları

& Ücret Yönetimi Sorun ve Çözümleri

& Örnek Uygulama

 

 

Eğitim Yöntemi

Eğitimde konular bilgi transferi, uygulamalar, tartışma ve grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

EĞİTİME KATILMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUN