[hlSlogan]
MALİYET MUHASEBESİ
Eğitim Veren Firma
ICC DANIŞMANLIK
Eğitimen Hakkında
Tarih
25.09.2014 - 26.09.2014
Saat
10:00 - 17:00
Adres
TOSB - TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 41480, Şekerpınar Çayırova KOCAELİ
Fiyat
Üye Firma: 550 TL + KDV TL
Üye Dışı Firma : 800 TL + KDV TL
Detaylı Bilgi

Seminerin Amacı: Üretim işletmelerinde maliyet kontrolü sağlamaya yönelik olarak maliyet türlerinin tanımlanması, ortak maliyetlerin dağıtılması, birim maliyetlerin hesaplanmasındaki ilke ve yöntemlerin katılımcılara aktarılmasıdır. Ayrıca karar almada kullanılan maliyet ve yönetim muhasebesi teknikleri ele alınacaktır.

 

Kimler Katılabilir: Temel muhasebe bilgisine sahip olan her kademedeki yönetici ve çalışanlar katılabilir.

 

İÇERİK:

 

Muhasebenin İşletmecilikte Yeri ve Önemi

Finansal Durum ve Kâr/Zarar

Amortisman

Maliyet, Gider ve Harcama Kavramları

Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Amaçları

Yüklenebilme Durumlarına Göre Maliyetler: Direkt, Endirekt, Genel

Maliyet-Hacim İlişkileri ve Davranışlarına Göre Maliyetler: Sabit, Değişken, Yarı Değişken

Kararı Etkileme veya Karar ile İlgili Olma Açısından Maliyetler

Türlerine Göre Maliyetler: Hammadde, İşçilik ve Genel Üretim

Hammadde Maliyetleri Kontrolü

İşçilik Maliyetleri Kontrolü

Genel Üretim Maliyetlerinin Dağıtılması Problemleri

Maliyetleme Kavramı ve Maliyetleme Yöntemleri: Tam Maliyetleme ve Değişken Maliyetleme

İmalat Yapılarına Bağlı Maliyet Sistemleri: Bileşik Maliyet

Maliyetlerin Planlanması ve Kontrolü: Standart Maliyetler ve Fiili Maliyetler Maliyet Kavramı

Sipariş Maliyetleme

Safha Maliyetleme ve Yarı Mamul Maliyetlerinin Hesaplanması

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

Stok Değerleme

Uygulamalar

 

Süre: 2 Gün

EĞİTİME KATILMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUN