[hlSlogan]
PROJE DEĞERLEME VE FİZİBİLİTE
Eğitim Veren Firma
RÖNESANS
Eğitimen Hakkında
Tarih
19.09.2018 - 21.09.2018
Saat
10:00 - 17:00
Adres
TOSB - TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 41480, Şekerpınar Çayırova KOCAELİ
Fiyat
Üye Firma: 1.050 + KDV TL
Üye Dışı Firma : 1.500 + KDV TL
Detaylı Bilgi

PROJE DEĞERLENDİRME ve FİZİBİLİTE

 

â      Yatırım Kararı Mantığı

â     Yatırım Tipleri

·         Orijinal Yatırım

·         Yenileme Yatırımı

·         Genişleme, Büyüme ve İyileştirme ( Teknolojik Geliştirme Dahil ) Yatırımı

·         Stratejik Yatırım

·         Cari Döneme Direk Etkisi Olmayan İleriye Dönük Yatırım Modelleri

â     Yatırım Kararına Etki Eden Soysal Faktörler

·          Müşteri İlişkileri Yönetimi

·           Ürün ve Pazar Segment Seçimi

·           Market Segmentasyonu, İç ve Dış Piyasalar, Küresel Bakış

·           Hedeflenmiş Segmetler

·           Ürün Lansmanı

- İnsan Kaynakları

·         Kurumsallığa Kuruluştan itibaren Giriş

·         Organizasyonel Şekillendirilmeler,

·         Fiziksel Yatırım ve İK Yatırımının Paralelleştirilmesi

·          Bilgi Yönetimi

â         Yatırım Kararına Etki Eden Fiziksel Faktörler

·          Üretim Yönetimi

·      CRM Işığında Yer ve Kapasite Seçimi ( Büyüme öngörüleri dahil )

·           Lojistik

·         Tedarikçiden Başlayıp Müşteride Sona Eren Mal – Hizmet – Ürün Akımının Fiziksel ve Finansal Boyutunun Planlanması

·          Finans

·         Yönetim açısından ölçülebilirlik mantığında başlangıçtan son aşamaya kadar yatırım ve faaliyetlerin finansal tablolara dökülmesi

â       Fizibilite

·         Fizibilite Aşamaları

·           Pazar Analizi

·           Kuruluş Yeri Seçimi

·           Kapasitenin Belirlenmesi

·           Projenin Teknik Yönü

·           Yatırım Tutarının Hesaplanması

·           İşletme Sermayesinin Hesaplanması

·           Finansman Planı

·           İşletme Dönemi Gelir ve Giderlerinin Tahmini

·           Proforma Bilanço Hazırlanması

·           Projenin Karlılığı

·           Teşvik Uygulaması, Teşviklerle İlgili Finansman Yöntemi Seçimi

·           Yatırım Analizinde Teşvik Tedbirlerinin Hukuki, Parasal ve Ekonomik Analizi

·           Finansman Alternatiflerinin Değerlendirilmesi

·         Proje Değerlendirme Yöntemleri

·           Geleneksel Yöntemler (NPV, IRR, Payback Period)

·           Risk ve Yüksek Enflasyon Altında Proje Değerlendirme

·           Duyarlılık Analizleri

·           Mali ve Ekonomik Açıdan Proje Değerlendirme

·           Dünya Bankası ve OECD Yaklaşımları

·         Departman Bazında Alt Proje Değerlendirme

·           Departman Projeleri Değerlendirme Kriterleri

·           Transfer Fiyatlaması

·           Ürün ve Departman Bazında Proje Karlılığının Ölçülmesi 

·         Proje Finansmanının Unsurları Ve Çerçevesi

â       Proje Finansmanında Riskler ve Riskten Korunma, Sigorta Sistemi

·         Yasal Riskler, Mülkiyet Hakkı, Haksız Rekabet, Temyiz, Tahkim Uygulamaları

·         Riskin Minimize Edilmesi, Çevre Riskleri ve ÇED Raporu

â       Risk Yönetimi: Kredi Riski / Piyasa Riski / Operasyonel Risk

â         Finansal Analizi Çevreleyen Önemli Faktörler

§  Sektörel, Konjonktürel ve Mevsimsel Etkiler, Farklılıklar

§  Büyüme-Karlılık-Nakit Akışı İlişkisi

§  Nakit ve Tahakkuk Bazlı Hareketler, Büyüklükler

§  Kara Geçiş Analizi, Kayıp ve Kazançlar Hangi Aşamada Nasıl Oluşuyor

§  Vergi ve Faiz Öncesi Kar (EBIT), Vergi, Faiz ve Amortisman öncesi Kar (EBITDA),

§  Faaliyet Sonucu Yaratılan Nakit ve Serbest Nakit Akışı (FCF)

§  Yüzdeler, Trend Ve Oran Analizleri

â       Yatırım Finansmanının Geri Dönüş Analizi

§  Sermaye Karlılğı

§  Yatırım Karlılığı

§  Geri Dönüş Süresi

§  Kişi Başı Yatırım/ Kişi Başı Üretim

§  Net Katma Değer

§  Yatırım Üretkenliği

§  Sermaye Hasıla Oranı

§  Ekonomiklik

§  Ekonomik Ömür

â       Yatırım Değerlemesi

§  Bugünkü operasyonel harcamalar / Yapılması düşünülen operasyonel harcamalar

§  Kazanç-Kayıp

§  Düşünülen Geliştirme Yatırımları

§  Nakit Akışı

§  Finansal Değerlendirme

§  Kar Yapısı (Elle tutulur, görülemeyen, belirsiz)

 

EĞİTİME KATILMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUN