[hlSlogan]
ŞİRKET DEĞERLEME YÖNTEMLERİ
Eğitim Veren Firma
RÖNESANS
Eğitimen Hakkında
Nedim Narlı
Tarih
19.09.2017 - 20.09.2017
Saat
10:00 - 17:00
Adres
TOSB - TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 41480, Şekerpınar Çayırova KOCAELİ
Fiyat
Üye Firma: 700 TL + KDV TL TL
Üye Dışı Firma : 1000 TL + KDV TL TL
Detaylı Bilgi

Şirket Değerleme Yöntemleri

 

Bir şirkete nasıl değer biçilir? Şirketin tamamını satacak veya alacak isek Aktif toplamına mı yoksa Öz Sermaye toplamına mı para öderiz? Bu toplamları nasıl hesaplayacağız? Bunları hesaplamak için kaç değişik yöntem vardır, bunların birbirlerinden farkları nelerdir? Şirketten sadece bir miktar hisse satın alacak isek hesap yöntemi farklı mıdır? Halka açılacak bir şirketin bir hissesinin değeri nasıl hesaplanır? Başka bir şirket ile birleşecek bir şirketin hisse değerlemesi nasıl yapılır? Bu derste bütün bunlar teorik ve uygulamalı olarak anlatılacaktır.

 

â         Şirket Değerlemenin Stratejik Çerçevesi

·         Neden, Nasıl ve Kimin Için Değerleme

·         Büyüme mi ? Karlılık mı ? Şirket Değeri mi ?

·         Değişen Dünya Ekonomisi, Koşullar ve Şirketin Uyum Stratejilerinin İrdelenmesi

·  Genel Olarak, Satınalma, Birleşme, Bölünme, Küçülme, Halka Arz, Finansal/ Stratejik Ortaklıklar İçin Değerleme Stratejilerinin İrdelenmesi    

â       Şirket Değerlemede Temel Kavramlar

·         Şirket Değeri-Piyasa Değeri-Şerefiye (Goodwill)

·         Şirket Değerini Etkileyen ve Etkilemeyen Faktörlerin Analizi

·         Bilanço İçi ve Dışı Şirket Değerini Etkileyen Faktörlerin Analizi   

â       Şirket Değer Türleri

·         Nominal Değer

·         Piyasa-Borsa Değeri

·         Defter Değeri

·         Net Aktif Değeri

·         Tasfiye Değeri

·         İkame /Yerine Koyma Değeri

·         Potansiyel Değer

â       Şirket Değerleme Yöntemleri

·         Piyasa Çarpanları Analizi

§  Fiyat-Kazanç Oranı

§  Piyasa Değeri- Defter Değeri Oranı

§  EBİTDA İle İlgili Yaklaşımlar

§  Net Satışlarla İlgili Yaklaşımlar

·       İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi

·           Proforma Gelir Tablosu

·           Proforma Kar Dağıtım Tablosu

·           Proforma Fon Akım Tablosu

·           Proforma Nakit Akım Tablosu

·           İndirgeme Oranı 

·       Net Aktif Değeri Yöntemi

·       Temettü Kapitalizasyonu Yöntemi

·       Eva (Economic Value Added) ve MVA Yöntemleri

â       İndirgeme (İskonto) Oranının Tesbiti Yöntemleri

·         İskonto Oranını Etkileyen Makro-Ekonomik Faktörler

·         Şirket Değerlerini Etkileyen Makro-Ekonomik Faktörlerin Analizi

·         İskonto Oranını Etkileyen Mikro Faktörler

·         İskonto Oranının Değişik Şirket Değerleme Yaklaşımları Çerçevesinde Farklılaşması ve Belirlenmesi

â       Şirket Değerlemede Sektörel Farklılıklar ve Uygun Yöntem Seçimi

â       Yatırımcı Farklılıklarına Göre Değişen Değerleme Yöntemleri

·       Borsadan Blok Hisse Alanlar

·       Finansal Yatırımcılar

·       Stratejik Yatırımcılar

·       Yabancı Yatırımcılar

â       Şirket Birleşme, Bölünme ve Devralmalarında Uygulanan Değerleme Yöntemleri

â       Halka Arzlarda Uygulanan ve Tavsiye Edilen Değerleme Yöntemleri

â       Şirket Değerleme İle İlgili Kullanılan Kaynaklar

·       İnternet Kaynakları

·       Servis Sağlayıcıların Kullanımı

â       Tüm Yöntemler Üzerinden Örnek Şirket Değerleme Çalışmaları

Araştırma Raporlarında Kullanılan Şirket Değerleme Yaklaşımları - Örnekler  

EĞİTİME KATILMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUN