[hlSlogan]
STRATEJİK SATINALMA YÖNETİMİ ve TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME
Eğitim Veren Firma
RÖNESANS
Eğitimen Hakkında
Ceyhun Yeşilşerit
Tarih
05.12.2017 - 06.12.2017
Saat
10:00 - 17:00
Adres
TOSB - TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 41480, Şekerpınar Çayırova KOCAELİ
Fiyat
Üye Firma: 700 TL + KDV TL TL
Üye Dışı Firma : 1000 TL + KDV TL TL
Detaylı Bilgi

Stratejik Satınalma Yönetimi ve Tedarikçi Değerlendirme

 

Satın alma faaliyeti, işletmelerde işletme faaliyetinin sürdürülmesi için gerekli olan hammadde, malzeme, araç-gereçlerin satın alınması, tedarik edilmesidir. Ancak, zamanımızda satın alma faaliyetlerindeki teknikler çok gelişmiştir. Bu yüzden, satın alma faaliyetine, salt tedarik açısından bakılamaz. Artık satın alma da bir tür yönetim işlevi hâline gelmiştir. Satın alma, araştırma-geliştirme, plânlama ve kontrol gibi işlevleri de içermektedir. Bu nedenle, satın alma faaliyetinden çok, satın alma yönetiminden söz etmek daha doğru olacaktır.

Araştırma, plânlama ve kontrole yönelik bir satın alma sistemi, üretim ve hizmet maliyetlerinden büyük çapta bir tasarrufa da olanak vermektedir. Satın alma işlevinin sorumluluğu, yeterli kalite ve miktarda, uygun fiyatta, uygun bir teslimat plânı ile hammaddenin, donanımın ve malzemenin teslim edilmesi olarak tanımlanır. Bu eğitimde bu kavramların gerçek örneklerle tanıtılması amaçlanmıştır.

 

â       Değişen Dünyada Değişen Satınalma

·         Değişimin Kilometre Taşları

·         Satınalmanın Önemini Arttıran Gelişmeler

·         Satınalma Sürecinde Kültürel Değişimler

â       Satınalma ve Satınalmacı

·         Stratejik Satınalma Süreci

·         Satınalmanın Potansiyel Katkıları

·         Satınalmanın Performans Ölçüm Kriterleri

·         Satınalmada Kurumsal Motivasyon

·         Satınalmacının Bireysel Özellikleri

â       Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramları

·       Değer Zinciri: Porter Modeli

·       Lojistik Modeli

·       Tedarik Zinciri Yönetimi Modeli

·       Tedarik Zinciri Yönetiminde Denge

·       Tedarik Zincirinin Artan Önemi

·       Tedarik Zincirinde Kamçı Etkisi

â       Tedarikçi ve Tedarik Kavramları

·       Tedarikçi ve Yan Sanayi

·       Tedarik Türleri

·       Kraljic Matriksi

·       Fisher Yaklaşımı

·       Maliyet Odaklı Yaklaşımlar

â       Tedarikçi Sayısı

·         Tedarik Bazı Dengelemesi

·         70-30 Yaklaşımı

·         Çok Kaynaklı Tedarik Avantajları

·         Tek Kaynaklı Tedarik Avantajları

·         Tasarımcıya Verilecek Ana Bilgiler

·         Tedarikçi Sayısını Arttıran Faktörler

·         Porter’a Göre Tedarikçi Sayısı

·         Deming’e Göre Tedarikçi Sayısı

·         Tek/Çok Kaynak Kullanımı Kıyaslaması

â       İyi Tedarikçi Kavramı

·         İyi Tedarikçi Özellikleri

â       Tedarikçi Envanteri Oluşturmak

·         Tedarikçi Araştırma Yöntemleri

â       Küresel Satınalma

·         Dikkat Edilecek Kriterler

·         Küresel Önemli Değişkenler

Stratejik Satınalma Sürecine Bakış

·         İhtiyaç Tespitinden Tedarikçi Değerlendirmeye Süreç

â       Tedarikçi Seçimi

·         Satınalmanın 5 Doğrusu

·         Seçim Kriterleri Oluşturma

â       Pazarlık

·         Tedarikçilerin Pazarlık Gücü

·         Alıcının Pazarlık Gücü

·         Ön Hazırlık

·         Müzakere

·         Pazarlık Taktikleri

â       Teklif Değerlendirme Ve Seçim

·         Ağırlıklı Kriterler Bazlı Seçim

·         İkili Karşılaştırmalar Bazlı Seçim

â       Sözleşme

·         Sözleşmenin Hazırlanması

·         Hukuksal Nitelik ve Sonuçlar

·         Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi

·         Bir Sözleşmede Bulunması Gereken Unsurlar

·         Sözleşmenin Kapatılması

â       Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

·         Değerlendirme Ölçütleri

â       Outsourcing Kararı

·         Riskler, Uygulamalar, Yaklaşımlar, Kararlar

â       Stok Kontrol

·         Minimum Stok

·         ABC Analizi

EĞİTİME KATILMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUN