[hlSlogan]
SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ
Eğitim Veren Firma
KALDER İZMİR ŞB
Eğitimen Hakkında
Berker Telek
Tarih
04.12.2017 - 05.12.2017
Saat
10:00 - 17:00
Adres
İNCİ HOLDING - İZMİR
Fiyat
Üye Firma: 700 TL + KDV TL TL
Üye Dışı Firma : 1000 TL + KDV TL TL
Detaylı Bilgi

Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi Eğitimi

 

Günümüzde fonksiyonel yönetim etkinliğini yitirmiş, süreç yönetimi ön plana çıkmıştır. Müşteriye sağlanan ürün ve hizmet yönetilen süreçlerin çıktılarıdır. Süreçleri belirlemek, tanımlamak, performansını izlemek ve iyileştirmek öğelerini içeren Süreç Yönetimi, kuruluş içinde müşteriye katma değer yaratan faaliyetlere odaklanarak toplam etkinliğin artmasını sağlar. Etkin bir Süreç Yönetimi fonksiyonel organizasyonlarda yaşanan işlerin sahiplenilmemesi, iletişim güçlüğü, kaynak israfı, işlerin tekrar etmesi gibi darboğazları ortadan kaldırır. Daha fazla etkinlik, verimlilik, esneklik ve kapasite ile daha kısa çevrim sürelerine ulaşmak için süreçler iyileştirilmelidir.

Hedef

Katılımcıları; süreç yönetiminin temel öğeleri olan süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması, süreç hedefleri ile şirket hedefleri arasında paralellik sağlanması, süreçlerin performanslarının ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi konusunda bilgilendirmek.

İçerik

·         ISO 9000 ve EFQM Mükemmellik Modeli bakış açısıyla süreç yaklaşımı

·         Fonksiyonel yönetim - süreçlerle yönetim farklılıkları ve kazanımlar

·         Sistem yaklaşımı

·         Süreç yönetimi ve süreçlerle yönetim

·         Süreçlerin belirlenmesi (sınıflandırma ve hiyerarşi kavramları)

·         Süreçlerin tanımlanması (Süreç amacı, akış diyagramları, sahiplendirme, süreçler arası etkileşim, performans göstergeleri ve ölçüm sistemi)

·         Kurum stratejileri ve süreç hedefleri ile ilişkilendirme (Sonuç göstergeleri, öncü göstergeler, balanced scorecard yaklaşımı)

·         İyileştirme önceliklerinin belirlenmesi (Kritik başarı faktörleri ve kritik süreçler)

·         Süreç iyileştirme yaklaşımı 

EĞİTİME KATILMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUN