[hlSlogan]
TAKDİR, TANIMA VE ÖDÜLLENDİRME SİSTEMLERİ
Eğitim Veren Firma
KALDER İZMİR ŞB
Eğitimen Hakkında
Tarih
09.07.2018 - 09.07.2018
Saat
10:00 - 17:00
Adres
İNCİ HOLDİNG - İZMİR
Fiyat
Üye Firma: 350 + KDV TL
Üye Dışı Firma : 500 + KDV TL
Detaylı Bilgi

Takdir Tanıma ve Ödüllendirme Sistemleri Eğitimi

 

Hedef

Takdir Tanıma ve Ödüllendirme Sistemleri eğitiminin hedefi katılımcılara takdir tanıma sistemlerine dayalı ödüllendirme modellerini tanıtmak ve bu alandaki uygulamaları aktarmaktır. Eğitim ayrıca çeşitli örnek olaylarla katılımcılara işletmelerindeki uygulamaları için ip uçları sağlamayı hedeflemektedir.

Takdir Tanıma ve Ödüllendirme Sistemleri günümüzde giderek yaygınlaşan ve işletmeler tarafından benimsenen bir İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamasıdır. Başarı esasına dayalı yönetim sistemi, bir yandan verimli çalışanları teşvik ederken, öte yandan örgütsel performansın gelişimine katkı yapmaktadır. Böylece insan kaynakları yönetim anlayışını rasyonel bir zeminde kurgulayabilmek mümkün olmaktadır.

Öte yandan insan kaynakları uygulamalarının etkinliği için ödüllendirme mekanizmalarının da sistemli bir şekilde kullanması gerekmektedir. Örneğin kurum içinde ekip olma bilincinin gelişmesinde takdir tanıma ve ödüllendirme sistemlerinin rolü yadsınamaz. Benzeri şekilde girişimciliği teşvik etme ve çalışanların öneri geliştirmelerine imkan verecek sistemlerin geliştirilmesinde de ödüllendirme sistemi teşvik edici bir rol oynayacaktır.

İçerik

Ø Takdir Tanıma Sistemleri

Ø Takdir Tanıma & Ödüllendirme Sisteminin Kurulması

Ø Uygulama Modelleri

 

Katılımcılar

Her düzeydeki teknik ve idari yöneticiler, yönetici adayı profesyoneller ve çalışanlar.

 

EĞİTİME KATILMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUN