[hlSlogan]
UÇTAN UCA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
Eğitim Veren Firma
DEMİRCİ EĞİTİM
Eğitimen Hakkında
KORHAN DEMİRCİ
Tarih
26.10.2017 - 27.10.2017
Saat
10:00 - 17:00
Adres
TOSB - TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 41480, Şekerpınar Çayırova KOCAELİ
Fiyat
Üye Firma: 700 + KDV TL TL
Üye Dışı Firma : 1000 + KDV TL TL
Detaylı Bilgi
UÇTAN UCA TEDARİK ZİNCİRİ EĞİTİM PAKETİ
1. Gün
1) Otomotivde Satınalma Uygulamaları - Giriş
2) Entegre Satınalma Süreçleri Yönetimi
 Satınalma nerede başlar, nerede biter? Tüm sürecin temel noktaları
 Reaktif yerine proaktif satınalma yaklaşımları
 Teklif toplama ve değerlendirme süreçleri
 İyelik maliyeti bazında teklif kıyaslama teknikleri (Vaka Çalışması)
 Fiyat ve maliyet analizleri
 Maliyet analizleri nedir, nasıl yapılır, nasıl uygulanır?
 Yap ya da Satınal karar aşamaları ve fizibilite analizi
 E-tedarik
3) Modern Stratejik Satınalma Uygulamaları
 Her taşın altına bakıldı mı? Satınalma fırsatları nedir, nerededir?
 Kazan – Kazan yaklaşımının ömrü nereye kadar uzatılabilir?
 Şirketlerinde stratejik satınalma ile terfi eden satınalma departmanları
 İyelik maliyeti nedir ve nasıl yönetilir?
 Bütünleşik Satınalma – ARGE & Pazarlama & Finansman departmanları ile ortak proje geliştirme
 Satınalma ve istihbarat
 Satınalma ve benchmark çalışmaları
 Tedarikçilerle stratejik partnerlik
4) Satınalma 4.0
 Endüstriyel gelişim ve satınalmanın evrimi
 Endüstri 4.0 nedir ve temel kazanımlar nelerdir?
 Endüstri 1.0 dan günümüze satınalmacıların değişen ve gelişen görev tarifleri
 Satınalma departmanının şirketler içerisinde yükselen konumu
 Yeni çağın ihtiyaçlarına ne kadar hazırız?
 Türkiye’deki şirketler arasında satınalma benchmarkları
5) Endirekt Satınalmanın Yükselen Değeri
 Endirekt satınalmanın önemi ve zorlukları
 Gelişen organizasyon yapısı ve etkin yönetim uygulamaları
6) Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)
1) SRM Kavramı ve Kapsadığı Prosesler Nelerdir?
2) Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme
 Tedarikçi çeşitleri
 Doğru tedarikçi seçim kriterleri
 Tedarikçi değerlendirme süreçleri
 Performans bazlı değerlendirme
 Proses bazlı değerlendirme
 Tedarikçi denetimleri
3) Tedarikçi Portföy Optimizasyonu
 Merkezi vs yerleşik satınalma
 Lokal vs global satınalma stratejileri
 Tek kaynak vs çok kaynak karar verme kriterleri
 Tedarikçi sayısı optimizasyonu
4) Tedarikçi Sözleşme Yönetimi
5) Tedarikçi Geliştirme Programları
 Tedarikçi ödüllendirme
6) Tedarikçi Risk Yönetimi
 Risk kaynakları
 Tedarikçi risk planlaması ve kategorizasyonu
 Risk azaltma metotları
7) Tedarikçi Kalite Yönetimi
7) Tedarik Zincirinde Holistik Yaklaşım
 Endüstri 4.0 sonrası yeniden şekillenen tedarik zinciri
 Endüstriyel gelişimlerle değişen müşteri beklentileri
 Tedarik zincirinde çeviklik ve adaptasyon
 Uçtan uca tedarik zincirinde bulut uygulamaları ve ‘Big Data’ yönetimi
 Müşteri merkezli ve talep odaklı tedarik zincirlerine dönüşüm
 Finansman ve tedarik zinciri entegrasyonu
 Tedarik zincirinde nakit geri dönüş döngüsü yönetimi
 Endüstri 4.0 sonrası nakliye yönetimi anlayışı
 Satınalma ve tedarikçi yönetiminin holistik yapıya entegrasyonu
 Endüstri 4.0 sonrası uçtan uca tedarik zincirinde; R&D, Sipariş Planlama, Stok Yönetimi, Üretim ve Üst Yönetiminin yeniden konumlandırılması
 Tedarik zincirinde artan riskler
 
2. Gün
8) Tedarik Zinciri Maliyet Yönetimi
 Maliyet merkezinden kar merkezine dönüşüm
 Maliyet azaltma mı? Maliyet optimizasyonu mu?
9) Talep Yönetimi
 Talep planlama bütçe ilişkisi
 Tahmin tabanlı üretim stratejileri
 Talep yapıları
 Talep tahmin metodları
10) Lojistik ve Depo Yönetimi (WMS)
1) Depo ve Depolama Kavramları
 Depo temel süreçleri
 Mal kabul, yerleştirme, ikmal/transfer, sipariş toplama, paketleme, sevkiyat, çapraz sevkiyat, iade ve imha işlemleri, açık saha yönetimi, iş emri, planlama, sayım ve raporlama
 Depo kritik başarı faktörleri ve performans yönetimi
2) Tedarik Zinciri, Lojistik ve Depo İlişkileri
 Lojistik modellerde depo kullanımı
 Depolardan lojistik üslerine dönüşüm
 Dağıtım merkezleri, toplama merkezleri, aktarma merkezleri, siparişleme merkezleri, termal depo
 Antrepolar
 Depo sevkiyat hazırlama ve otomatik depo sistemleri
 Depo tasarım ve otomasyon kararı
 Otomasyon sistemleri; türleri ve kullanım alanları
3) Etkin Stok Yönetimi
 Stok kavramı ve stok türleri
 Tahmin yönetimi ve tahmin tabanlı üretim stratejileri
 Stok maliyet hesabı
 Stok kontrol sistemleri
 ABC analizi
 Risk havuzlama
 Kampçı etkisi ve karşı aksiyonlar (Bullship effect)
 Stok değerleme yöntemleri
 Stok devir hızı
 Stok yönetim kritik başarı faktörleri
4) Tedarikçi Stok Yönetimi (VMI)
 Stok yönetiminde tedarikçi dokunuşu (konsinye stoklar, yeniden doldurma sistemleri)
 VMI nedir? Nasıl çalışır?
 VMI hedefleri, avantajları
 VMI başarı kriterleri ve yönetimsel güçlükler
 Konsinye satış ve direk satış stok yöntemleri
5) Depo Organizasyonu
 Gelişmiş tedarik zincirlerinde depo görev tarifleri
 Etkin organizasyonel yapılanma ve yönetim teknikleri
6) Fabrika İçi Malzeme Hareketleri
 Tedarik zincirindeki 3 temel akış
 Malzeme hareketleri sınıflandırması ve yönetimi
 Tanımlama ve kontrol ekipmanları
 Malzeme hareketleri prensipleri
 Malzeme akış haritaları
 Malzeme akışı ve layout ilişkisi
 Malzeme toplama stratejileri

 

EĞİTİME KATILMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUN