[hlSlogan]
UÇTAN UCA TEDARİK ZİNCİRİ
Eğitim Veren Firma
DEMİRCİ EĞİTİM
Eğitimen Hakkında
Tarih
29.11.2018 - 30.11.2018
Saat
10:00 - 17:00
Adres
TOSB - TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 41480, Şekerpınar Çayırova KOCAELİ
Fiyat
Üye Firma: 700 + KDV TL
Üye Dışı Firma : 1.000 + KDV TL
Detaylı Bilgi

 

                                            UÇTAN UCA TEDARİK ZİNCİRİ EĞİTİM PAKETİ

1.       Gün

 

1)      Otomotivde Satınalma Uygulamaları - Giriş

 

2)      Entegre Satınalma Süreçleri Yönetimi

·         Satınalma nerede başlar, nerede biter? Tüm sürecin temel noktaları

·         Reaktif yerine proaktif satınalma yaklaşımları

·         Teklif toplama ve değerlendirme süreçleri

·         İyelik maliyeti bazında teklif kıyaslama teknikleri  (Vaka Çalışması)

·         Fiyat ve maliyet analizleri

·         Maliyet analizleri nedir, nasıl yapılır, nasıl uygulanır?

·         Yap ya da Satınal karar aşamaları ve fizibilite analizi

·         E-tedarik

 

3)      Modern Stratejik Satınalma Uygulamaları

·         Her taşın altına bakıldı mı? Satınalma fırsatları nedir, nerededir?

·         Kazan – Kazan yaklaşımının ömrü nereye kadar uzatılabilir?

·         Şirketlerinde stratejik satınalma ile terfi eden satınalma departmanları 

·         İyelik maliyeti nedir ve nasıl yönetilir?

·         Bütünleşik Satınalma – ARGE & Pazarlama & Finansman departmanları ile ortak proje geliştirme

·         Satınalma ve istihbarat

·         Satınalma ve benchmark çalışmaları

·         Tedarikçilerle stratejik partnerlik

 

4)      Satınalma 4.0

·         Endüstriyel gelişim ve satınalmanın evrimi

·         Endüstri 4.0 nedir ve temel kazanımlar nelerdir?

·         Endüstri 1.0 dan günümüze satınalmacıların değişen ve gelişen görev tarifleri

·         Satınalma departmanının şirketler içerisinde yükselen konumu

·         Yeni çağın ihtiyaçlarına ne kadar hazırız?

·         Türkiye’deki şirketler arasında satınalma benchmarkları

 

5)      Endirekt Satınalmanın Yükselen Değeri

·         Endirekt satınalmanın önemi ve zorlukları

·         Gelişen organizasyon yapısı ve etkin yönetim uygulamaları

 

6)      Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)

 

1)      SRM Kavramı ve Kapsadığı Prosesler Nelerdir?

 

2)      Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme

·         Tedarikçi çeşitleri

·         Doğru tedarikçi seçim kriterleri

·         Tedarikçi değerlendirme süreçleri

·         Performans bazlı değerlendirme

·         Proses bazlı değerlendirme

·         Tedarikçi denetimleri

 

3)      Tedarikçi Portföy Optimizasyonu

·         Merkezi vs yerleşik satınalma

·         Lokal vs global satınalma stratejileri

·         Tek kaynak vs çok kaynak karar verme kriterleri

·         Tedarikçi sayısı optimizasyonu

·         Kraljic Matrisi

 

4)      Tedarikçi Sözleşme Yönetimi

 

5)      Tedarikçi Geliştirme Programları

·         Tedarikçi ödüllendirme

 

6)      Tedarikçi Risk Yönetimi

·         Risk kaynakları

·         Tedarikçi risk planlaması ve kategorizasyonu

·         Risk azaltma metotları

 

7)      Tedarikçi Kalite Yönetimi

 

7)      Tedarik Zincirinde Holistik Yaklaşım

·         Endüstri 4.0 sonrası yeniden şekillenen tedarik zinciri

·         Endüstriyel gelişimlerle değişen müşteri beklentileri

·         Tedarik zincirinde çeviklik ve adaptasyon

·         Uçtan uca tedarik zincirinde bulut uygulamaları ve ‘Big Data’ yönetimi

·         Müşteri merkezli ve talep odaklı tedarik zincirlerine dönüşüm

·         Finansman ve tedarik zinciri entegrasyonu

·         Tedarik zincirinde nakit geri dönüş döngüsü yönetimi

·         Endüstri 4.0 sonrası nakliye yönetimi anlayışı

·         Satınalma ve tedarikçi yönetiminin holistik yapıya entegrasyonu

·         Endüstri 4.0 sonrası uçtan uca tedarik zincirinde; R&D, Sipariş Planlama, Stok Yönetimi, Üretim ve Üst Yönetiminin yeniden konumlandırılması

·         Tedarik zincirinde artan belirsizlikler ve siyah kuğu stratejisi

 

8)      Talep Zinciri Yönetimi (Demand Chain Management)

·         Talep odaklı tedarik zincirleri

·         Müşteri ömür boyu değeri (CLV) ve tedarik zinciri ilişkisi

·         Başarılı talep zincirleri için tedarik zinciri değer yönetimi

·         Müşteri güveni, müşteri sadakati ve müşteri elde tutma

 

 

2.       Gün

 

9)      Tedarik Zinciri Maliyet Yönetimi

·         Maliyet merkezinden kar merkezine dönüşüm

·         Maliyet azaltma mı? Maliyet optimizasyonu mu?

 

 

10)   Talep Yönetimi

·         Talep planlama bütçe ilişkisi

·         Tahmin tabanlı üretim stratejileri

·         Talep yapıları

·         Talep tahmin metodları

 

 

11)   Lojistik ve Depo Yönetimi (WMS)

 

1)      Depo ve Depolama Kavramları

·         Depo temel süreçleri

·         Mal kabul, yerleştirme, ikmal/transfer, sipariş toplama, paketleme, sevkiyat, çapraz sevkiyat, iade ve imha işlemleri, açık saha yönetimi, iş emri, planlama, sayım ve raporlama

·         Depo kritik başarı faktörleri ve performans yönetimi

 

2)      Tedarik Zinciri, Lojistik ve Depo İlişkileri

·         Lojistik modellerde depo kullanımı

·         Depolardan lojistik üslerine dönüşüm

·         Dağıtım merkezleri, toplama merkezleri, aktarma merkezleri, siparişleme merkezleri, termal depo

·         Antrepolar

·         Depo sevkiyat hazırlama ve otomatik depo sistemleri

·         Depo tasarım ve otomasyon kararı

·         Otomasyon sistemleri; türleri ve kullanım alanları

 

3)      Etkin Stok Yönetimi

·         Stok kavramı ve stok türleri

·         Tahmin yönetimi ve tahmin tabanlı üretim stratejileri

·         Stok maliyet hesabı

·         Stok kontrol sistemleri

·         ABC analizi

·         Risk havuzlama

·         Kamçı etkisi ve karşı aksiyonlar (Bullwhip effect)

·         Stok değerleme yöntemleri

·         Stok devir hızı

·         Stok yönetim kritik başarı faktörleri

 

4)      Tedarikçi Stok Yönetimi (VMI)

·         Stok yönetiminde tedarikçi dokunuşu (konsinye stoklar, yeniden doldurma sistemleri)

·         VMI nedir? Nasıl çalışır?

·         VMI hedefleri, avantajları

·         VMI başarı kriterleri ve yönetimsel güçlükler

·         Konsinye satış ve direk satış stok yöntemleri

 

5)      Depo Organizasyonu

·         Gelişmiş tedarik zincirlerinde depo görev tarifleri

·         Etkin organizasyonel yapılanma ve yönetim teknikleri

 

6)      Fabrika İçi Malzeme Hareketleri

·         Tedarik zincirindeki 3 temel akış

·         Malzeme hareketleri sınıflandırması ve yönetimi

·         Tanımlama ve kontrol ekipmanları

·         Malzeme hareketleri prensipleri

·         Malzeme akış haritaları

·         Malzeme akışı ve layout ilişkisi

·         Malzeme toplama stratejileri

 

EĞİTİME KATILMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUN