[hlSlogan]
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK YÖNETİMİ SEMİNERİ
Eğitim Veren Firma
MARSH RİSK CONSULTING
Eğitmen Hakkında
MARSH RİSK CONSULTING DANIŞMANLARI (Özgeçmiş)
Tarih
09.04.2019, Salı - 09.04.2019, Salı
Saat
13:30 - 16:00
Adres
TAYSAD EĞİTİM SALONU
Detaylı Bilgi

Otomotiv Sektöründe Risk Yönetimi Seminerleri  

Seminerlerin Hedefi

Risk Yönetimi’nin otomotiv ve tedarik sanayi alanlarındaki uygulamaları hakkında bilgi vermek

 • Risk Yönetimi ve risk transferi arasındaki farklar konusunda bilgi vermek
 • Risk yönetiminin otomotiv tedarik sanayi sektörüne özel aşağıdaki alanlarını detaylandırmak ve bunların uygulamaları konusunda bilgi vermek
 • İş Sürekliliği Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Risk Analizi
 • Ürün Geri Çağırma Planlaması
 • Yangın Risk Analizi  
 • Vaka analizleri ile başarılı ve başarısız risk yönetimi uygulamalarını örneklendirmek

Seminer Programı

 

Birinci Oturum: Tedarik Zinciri Risk Analizi ve Ürün Geri Çağırma Planlaması

 

 • Tedarik Zinciri Risk Analizi
 • Sektör için tedarik zinciri risklerinin neler olduğu
 • Tedarik Zinciri Risk Analizinin amacı ve kapsamı
 • Tedarik Zinciri için risk analizi yaklaşımı  
 • Tedarik Zinciri Risk Analizinin sağladığı kazanımlar
 • Vaka Analizi

 

 • Ürün Geri Çağırma Planlaması
 • Ürün güvenliği ve ürün sorumluluk
 • Ürün Geri Çağırma yapısının kurgulanması
 • Bir Kriz Yönetimi aracı olarak Ürün Geri Çağırma Planlaması 
 • Sigorta açısından ürün geri çağırma planlamasının önemi
 • Vaka Analizi

 

İkinci Oturum: İş Sürekliliği Yönetimi ve Yangın Risk Analizi

 

 • İş Sürekliliği Yönetimi (İSY)
 • İSY’nin Amacı ve Temelleri
 • Otomotiv Sektöründe İş Sürekliliğini tehdit edebilecek riskler
 • İSY’nin Risklerin Yönetilmesindeki Rolü
 • İSY’nin Kurulması ve Uygulama Detayları
 • Vaka Analizi

 

 • Yangın Risk Analizi
 • İçeriği ve kapsamı
 • Otomotiv Sektörü için neden gerekli
 • Sigorta açısından Yangın Risk Analizinin önemi
 • Vaka Analizi

Kimler Katılmalı?

 • Kalite Yöneticileri
 • Satın Alma Yöneticileri
 • Operasyon ve Üretim Bölümü Yöneticileri
 • Tedarik Zinciri Yöneticileri
 • Risk Yöneticileri
 • İş Sürekliliği Yöneticileri
 • İç Kontrol ve Teftiş Bölümü Çalışanları