[hlSlogan]
STRATEJİK PLANLAMA VE KPI YÖNETİMİ
Eğitim Veren Firma
INOTEC
Eğitmen Hakkında
HAYATİ ÇAĞLAR (Özgeçmiş)
Tarih
17.09.2020, Perşembe - 18.09.2020, Cuma
Saat
10:00 - 17:00
Adres
TAYSAD EĞİTİM SALONU
Fiyat
Üye Firma: 840,00 TL + %18 KDV
Üye Dışı Firma : 1.200,00 TL + %18 KDV
Hesap Bilgileri
TAYSAD TAŞIT ARAÇLARI TEDARİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
TC. İŞ BANKASI A.Ş. - Şube Kodu : 2429 - Hesap No : 43978
IBAN : TR22 0006 4000 0012 4290 043978
Detaylı Bilgi

AÇIKLAMA :

Devamlı değişen pazar koşulları, ekonomik koşullar, siyasi dengeler, resmi mevzuatlar... şirketlerin faaliyetlerini birebir etkiler hale gelmiştir. Bu ortamda genel kanı; planlama yapmanın çok güç ya da imkansız olacağı yönündedir. Aksine planlama yapmak veya stratejik planlamanın ilkelerini uygulamak bugünlerde gereklidir ve doğru uygulandığında kuruluşlara önemli katma değerler sağlamaktadır. Stratejik planlama; kuruluşun kendini ve içinde bulunduğu şartları analiz ederek, belirlediği misyon ve vizyon çerçevesinde 5-10 yıllık süreleri kapsayan strateji ve politikaları belirlemesidir. Stratejik düşünme süreci: • Fırsatları görmek ve kullanmak, • Rizikoları/tehditleri mümkün olduğunca elimine etmek, • Güçlü yönler kazanmak ve geliştirmek, • Zayıf yönleri minimize etmek ve yok etmektir.Kuruluşlarında aktif yönetim pozisyonunda bulunan katılımcıların stratejik düşünce yapısını örnek uygulamalar yardımı ile kavramlarını, kilit performans göstergeleri ile gerçekçi hedefler koyup doğru planlama yaparak projeleri hayata geçirmelerini, ara değerlendirmelerle performansı takip etmelerini sağlamaktır.

İÇERİK:

Stratejik planlama süreci (misyon, vizyon, SWOT Analizi, stratejik hedefler, stratejiler, projeler ve proje hedeflerinin belirlenmesi)  Misyon ve değerlerin oluşturulması  Vizyon oluşturma  SWOT Analizi  PESTEL Analizi  Strateji Ağacı  Politika ve stratejilerin tespiti  Proje konularının belirlenmesi ve takibi  Performans kavramı ve şirket performansının ölçümlenmesinin önemi  Stratejik planın çıktısı olarak performans ölçümü  Kilit performans göstergeleri ve şirket performansının ölçümünde kullanımı  Finansal boyut  Operasyonel boyut  Müşteri boyutu  Büyüme ve öğrenme boyutu  Kilit performans göstergelerinin stratejik plan ile ilişkisi  Balanced Scorecard örnekleri  Balanced Scorecard ile takip edilebilecek göstergeler  Balanced Scorecard yönetim süreci