[hlSlogan]
FİNANSAL KIYASLAMA ve PERFORMANS YÖNETİMİ
Eğitim Veren Firma
RÖNESANS
Eğitmen Hakkında
NEDİM NARLI (Özgeçmiş)
Tarih
04.12.2020, Cuma - 04.12.2020, Cuma
Saat
10:00 - 17:00
Adres
TAYSAD EĞİTİM SALONU
Detaylı Bilgi

 Mali Tablolar ile Etkin Finansal Yönetim, Finansal Kıyaslama
 Mali Tabloları Doğru Okumak, Yorumlamak
 Hangi Mali Tablolar Neleri Ifade Eder, Periyodları Nedir ?
 Yönetsel Bazlı Bilanço
 Çalışma Sermayesi
 İşletme Sermayesi
 Kaynak Analizi
 Bilanço ile Kur Riski Yönetimi
 Bilanço ile Likidite Riski Yönetimi
 Yönetsel Bazlı Gelir Tablosu
 Gelir Tablosunun Can Alıcı Büyüklükleri
 Hangi Kar, Ne Zaman ?
 İş Birimi Bazında Gelir Tablosu Hazırlamak
 Ürün Bazlı Gelir Tabloları ve Karlılık Analizi
 Müşteri Bazlı Gelir Tabloları ve Karlılık Analizi
 Yönetsel Bazlı Nakit Akış Tablosu, Nakit Akış Tablosunu Okumak
 Finansal Performans Ölçümü ve Yönetimi
 Benchmark’ların Belirlenmesi
 KPI (Temel Performans Göstergeleri)
 Doğru Finansal Hedef Koymak
 WACC (Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti)
 ROIC (ROCE) ve EVA Yaklaşımları ile Stratejik Karlılık Ölçümü
 SSGR (Özkaynakla Sürdürülebilir Büyüme Performansı)
 ROIC ve SSGR’nin Iş Birimleri Bazında Stratejik Uygulaması