[hlSlogan]
TRİZ - SANAL EĞİTİM
Eğitim Veren Firma
INOTEC
Eğitmen Hakkında
HAYATİ ÇAĞLAR (Özgeçmiş)
Tarih
09.09.2020, Çarşamba - 10.09.2020, Perşembe
Saat
13:00 - 17:00
Adres
MS TEAMS
Fiyat
Üye Firma: 400,00 TL + %18 KDV
Üye Dışı Firma : 500,00 TL + %18 KDV
Hesap Bilgileri
TAYSAD TAŞIT ARAÇLARI TEDARİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
TC. İŞ BANKASI A.Ş. - Şube Kodu : 2429 - Hesap No : 43978
IBAN : TR22 0006 4000 0012 4290 043978
Detaylı Bilgi

Yaratıcı Problem Çözme Tekniği (TRIZ)


TRIZ, 2 milyona yakın patent araştırmasının ardından, Genrich Altshuller tarafından soğuk savaş döneminde ortaya konulan Yaratıcı Sorun Çözme Teorisi veya “yaratıcılık bilimi”dir. Altshuller, buluşçuluğun mutlaka belirli prensiplere dayandığını savunarak, yaratıcılık için bir sistematik geliştirmiş ve inovasyon olgusunun çok daha verimli bir şekilde kullanılabileceğini ispatlamıştır. Yaklaşım, sorun çözmede kullanılan mantığı ortaya çıkarmak ve “çözüm” olarak belirlenen sonuçların etkinliğini incelemekten geçmektedir.
Çözümlerin, beş temel seviyesi bulunmaktadır. Seviyelendirme, hiçbir buluş içermeyen, rutin çalışmalar ile çözülen sorunlar olan birinci seviyeden, nadir olarak görülen “dahiyane” çözümler içeren beşinci seviyeye kadar sınıflandırılmıştır. Yapılan incelemelerde, çok farklı alanlarda kullanılan benzer yaklaşımların aslında çok etkin çözümler getirdiği ancak mucitlerin her seferinde bu çözümleri baştan keşfetmek zorunda kaldığı ortaya konmuştur. Altshuller, potansiyel çözümleri görmedeki en büyük engelin “zihinsel atalet” olduğunu belirlemiştir. Ayrıca, bu baştan keşfetme döngüsünden çıkmak ve uzmanlık alanı dışındaki çözümleri görebilme olgusunu bireylere kazandırmak için bazı farklı yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu saptamıştır.
Bu yaklaşımlar, TRIZ çerçevesindeki ilkeleri oluşturmaktadırlar. Örneğin, TRIZ sistematiğine göre bir sorunu içeren bir sistem, faydalı-zararlı unsurları cinsinden ifade edilebilir. Artan Mükemmellik İlkesi’ne göre de faydalı unsurların zararlı unsurlara olan oranı zaman içerisinde azalmalıdır. Bununla beraber, sistem, Birincil Faydalı Özelliği ile tanımlanabilir ve böylece sorun, istenilen sonuç açısından daha rahat ortaya konulabilir.
Teknik sorunların çözümünde karşılaşılan en büyük zorluk, çelişmelerden meydana gelmektedir. Bir özelliğin faydasının arttırılması için genellikle başka bir faydalı özellikten ödün verilmesi gerekmektedir. TRIZ sistematiğinin en büyük amaçlarından biri, bu çelişmeyi 40 prensipten oluşan yaklaşım zinciri ile herhangi bir ödün vermeksizin, buluşçu bir mantık çerçevesinde çözmektir.
Bu yaklaşımlar sonucunda mühendislik parametrelerindeki etkileşim önem kazanmaktadır, çünkü teknik sorun pek çok farklı parametreye bağımlı olacaktır. Bu bağlamda TRIZ sistematiği içerisinde 39 mühendislik parametresi oluşturulmuş ve prensipler çerçevesinde yapılan değişimlerin, parametreler açısından irdelenmesi mümkün hale gelmiştir.

TRIZ teorisi kullanılarak günlük problemlere yaratıcı çözümler üretme becerisini kazandırmaktır.

  • TRIZ'in Tanımı
  • Tarihçesi
  • Klasik Problem Oluşum ve Çözüm Süreci
  • TRIZ'in 40 Prensibi ve Kullanımı
  • 39 Mühendislik Parametresi
  • TRIZ Örnekleri
  • TRIZ Tekniği Kullanılarak Problem Çözme Süreci
  • Örnek Uygulama
  • Kapanış