[hlSlogan]
ALBA PLASTİK TASARIM MERKEZİ OLDU27.07.2017 15:02
ALBA PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Alba Plastik; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onaylı tasarım merkezi oldu. Firma adına değerlendirmede bulunan Alba Plastik Genel Müdür'ü Akın Levent aşağıdaki açıklamayı yaptı.

Gelişen teknoloji ve global pazarlarda rekabet edebilmek ve müşterilerimize tam hizmet sağlayabilmek adına kurmuş olduğumuz tasarım merkezi, 13/07/2017 tarihi itibari ile tescillenmiştir. Tasarım merkezimiz için firmamız bünyesinde özel alan yaratmış ve burada çalışan mühendislerimiz ile birlikte kendi özgün tasarımlarımızı başlatmış bulunuyoruz.

 

Mevcut durumumuz ile birlikte geleceğe yönelik hedeflerimiz, “özgün ve yenilikçi” kavramlarını benimseyerek ilerlemesini sürdürmektedir. Bu noktada kuruluşumuz yurt içi ve yurt dışı Ar‐Ge iş birlikleri ve Tasarımsal çalışmalarına da ağırlık vermektedir. Mevcut durumda tasarım merkezi bünyesinde çalışmakta olan personellerimiz ile Ar‐Ge faaliyetlerinden bağımsız olarak ithal edilen ürünlere göre tasarım farkları yaratarak endüstriyel açıdan rekabet avantajı yaratabilecek yeni tasarımsal çözümlerin ortaya konmasını sağlamaktadır.

 

Alba Plastik, faaliyetleri bakımından yüksek seviyedeki bilgi ve tecrübesiyle birlikte birçok firmaya hizmet vermektedir. İşletmemizin temel faaliyet alanları, plastik enjeksiyon parça tasarımları ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca, ürünlerine yönelik tasarım faaliyetleri ile birlikte, personel yönetiminden, ürün yönetimine kadar bütün süreçleri kapsayan bir yapıdadır. Bu kapsamda ürünün fiziki yapısını bugünkü görünüşünden ve işleyişinden farklı hale getirme, maliyetini azaltma, dayanımı ve kalitesini yükseltme üzerine çalışılmaktadır.

 

Tasarım merkezimizin kuruluş amacı aşağıda tanımlı olan tasarımsal ihtiyaçlara çözümler ve yenilikler üretmektir.

 

·       Ürün ve ürün gruplarında fonksiyonellik, estetik, ergonomi iyileştirmeleri için tasarımsal çözümler geliştirilmesi.

·       Yapılacak tasarımlara yönelik maliyet, üretilebilirlik, kalite, zaman parametrelerinin optimize edilmesi.

·       Müşteri talepleri doğrultusunda yenilikçi tasarımsal çözümlerin gerçekleştirilmesi.

 

Bununla beraber Alba Plastik olarak hedeflerimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

·       Yurt içinde üretilmeyen/üretilemeyen ürün gruplarını üretebilir olmak

·       Yurt içindeki Ana Sanayilerimizin yerlileştirme programlarına tam destek olabilmek

·       OEM firmaların diğer ülkelerdeki lokasyonlarına tedarik desteği verebilmek

·       Tasarımlarımız için patent almak

Kaynak :ALBA PLASTİK