[hlSlogan]
COMPONENTA AR-GE MERKEZİ BELGESİNİ ALDI20.09.2017 09:38
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş.

Componenta Orhangazi Demir Döküm Tesisleri ve Componenta Manisa Alüminyum Tesislerine, 11 Eylül 2017 Tarihinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Ar-Ge Merkezi Belgeleri verilmiştir.

Componenta Dökümcülük Tic. Ve San. A.Ş. toplam 2500 personeli ile Orhangazi Demir Döküm Tesisleri ve Manisa Alüminyum Tesisleri ile ülkemiz sanayiinin önemli kuruluşlarındandır. 2015 yılında 258 M€, 2016 yılında 222 M€ ciro yapan kuruluşumuz, ilk 500 şirket sıralamasında 160. , Demir ve Alüminyum döküm kapasitesi bakımından Türkiye’de 1. Sıradadır. Alaşımlı jant yıllık üretim adedi açısından ise şirketimiz 4. sıradadır. 2016 yılı rakamları ile üretimimizin içinde ihracatın payı % 80’e ulaşmıştır. Orhangazi Demir Döküm Tesisleri Avrupa ülkelerinin yanısıra Japonya, Arjantin, Brezilya, ABD gibi ülkelere ve Manisa Tesisleri ise tüm anılan bu ülkelerin yanısıra Rusya ‘ya da üretmiş olduğu ürünleri ihraç etmektedir. Orhangazi Tesisleri Gri, Sfero ve Vermiküler dökme demirin her tipini üretip % 23’ünü işlemeli olarak satmaktadır. Manisa Tesisleri ise yıllık 1.450.000 adet Jant kapasitesi ve 14.000 ton /yıllık alçak ve yüksek basınç tesisleri toplam kapasitesi ile çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

ABD, Almanya, Fransa, İtalya gibi pek çok Avrupa ülkesi ile Çin, Hindistan ve İran gibi ülkelerin tehtidi altındaki döküm sektörümüzün, ülkemizdeki ve Dünya pazarlarındaki kurucu oyuncu konumundaki şirketimiz Componenta Dökümcülük Tic. Ve San. A.Ş.’nin Orhangazi ve Manisa Tesislerine 11 Eylül 2017 tarihinde 5746 Sayılı Kanuna Göre Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiştir. Nisan 2017 itibariyle Şirketimizin Orhangazi ve Manisa Tesislerinde aynı anda başlatılan çalışmalar meyvesini vermiş ve aynı gün iki Ar-Ge Merkezi Belgesi alınarak sonuçlandırılmıştır. Yüksek teknolojinin kullanıldığı ABD ve Avrupa ülkelerindeki döküm fabrikaları bir yanda, ucuz işgücü ve her türlü çevre ve iş sağlığı uygunsuzluklarının Avrupa ülkelerine kıyasla daha geride olduğu Çin, Hindistan ve İran gibi ülkelerin dökümhaneleri diğer yanda olmak üzere, yaşam mücadelesi veren döküm sektörümüzün lideri konumunda olan şirketimiz bu belgeler ile, 1995 yılından beri yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarına bundan sonra, daha kurumsal ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ve kontrolunda yapmaya devam edecektir.

Bilindiği gibi Nisan 2008 yılında kabul edilen 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu ve Şubat 2016 tarihinde kabul edilen 6676 Sayılı Kanun ile, döküm sektörünün de içinde bulunduğu pek çok sayıda sektörde Ar-Ge Merkezlerinde istihdam edilen personel sayısı 15 Tam Zaman Eşdeğere indirilmiş ve aynı zamanda da dışarıda geçirilen zaman kavramlarında ciddi iyileştirmeler yapılmıştır. Bu değişiklikler döküm sektöründe 2008’den beri mümkün olamayan Ar-Ge Merkezi Başvurularına imkan sağlamıştır. Bu Kanunlar ile artık; Ar-Ge personelinin devamlı Ar-Ge Bölümlerinde oturması değil aynı zamanda dökümhanenin her bölümünde ve laboratuvarlarında projeler için geçirdiği sürelerin de Ar-Ge kapsamına alınabilmesi mümkün kılınmıştır. Döküm sektöründe Ar-Ge Endüksiyon ocağı, Ar-Ge kalıplama hattı, Ar-Ge temizleme makinesi veya sadece Ar-Ge için çalışan bir laboratuvar , maddi kısıtlar nedeniyle kurulamadığı için, döküm sektörü neredeyse 10 yıl Ar-Ge Merkezi teşvik ve desteklerinden yararlanamamıştır. Ülkemizin lokomotifi konumundaki Döküm sektörünün yeni kabul edilen 6676 sayılı kanunun verdiği rüzgar ile Ar-Ge Merkezlerimizin sayısının hızla artması umut edilmektedir.

Componenta Dökümcülük Tic. Ve San. A.Ş. bugüne kadar Orhangazi ve Manisa Tesislerinde toplam 24 adet Tübitak destekli proje gerçekleştirmiş olup, çeşitli kongre ve dergilerde demir döküm ve Alüminyum üzerine 56 adet yayın yapmıştır. Her iki tesisinde toplam 6 adet patent ve 6 adet de faydalı model almıştır. 2010 yılında patent ve faydalı model başvurusunda Bursa 2. si olan şirketimiz Bursa Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği ve daha pek çok üniversite, dernek, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisindedir. Her iki tesiste ayrı ayrı 2 adet Ar-Ge Merkezinde toplam 50 Ar-Ge personeli ile faaliyetlerine başlayan şirketimiz Ar-Ge bölümlerinin amacı; Kurumsal Ar-Ge çatısı altında üniversite ve diğer kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak yeni iş imkanları yaratıp, yeni malzeme ve teknolojileri şirketimize ve ülkemize kazandırmaktır. Patent, Faydalı model, yayın, kitap ve diğer kaynakların ülkemiz döküm sektörüne kazandırılması diğer hedeflerimizden bazılarıdır. Eğitime verilen önem artarak devam edecek olup, özellikle üniversitelerle ortak işbirlikleri ve projeler daha büyük önem kazanacaktır. Amacımız; demir döküm ve Alüminyum sektöründe örnek gösterilen, bilgili, tecrübeli, ülkemiz kaynaklarını iyi kullanıp ihracat oranını arttıran, sektöründe lider şirketler arasında olmaktır.

Kaynak :COMPONENTA