[hlSlogan]
SIO Automotive AR-GE Merkezi Kuruldu20.11.2017 18:47
SIO AUTOMOTİVE YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.
5746 sayılı araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki kanun kapsamında SIO Automotive’in 17.11.2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 707. Ar-Ge Merkezi olması uygun görüldü. Konu hakkında bir açıklama yapan firma CEO’su H. Kemal Görgünel, “Ar-Ge Merkezimiz 50 kişilik uzman bir ekiple otomotiv yedek parça sektöründe daha rekabetçi ürünler tasarlamak ve üretmek, ürün kalitesini ve standardını yükseltmek, üretim süreçlerini iyileştirmek, geliştirmek ve yeni üretim prosesleri dizayn etmek, enerji ve kaynak kullanım verimliliğini arttırmak, nitelikli işgücü istihdamını arttırmak ve teşvik etmek için çalışacaktır. Aynı zamanda Ar-Ge Merkezimiz Tübitak TEYDEB projelerine ve Patent & Faydalı Model başvuruları ile çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca geliştirilen projeler kapsamında elde edilen çıktılar sektör literatürüne ve know-how’ına katkıda bulunmak ve sanayimize öncülük etmek için ilgili kongre ve sempozyumlarda bildiriler ile sunulmakta ve ilgili yayınlara gönderilmektedir. Üniversite – Sanayi işbirliğine de önem veren Ar-Ge Merkezimiz başta Tekirdağ ve Bursa olmak üzere üniversiteler ile görüşmekte ve protokoller imzalamaktadır” dedi. SIO Automotive, imzaladığı protokollerle aşağıdaki çalışmaların ve iş birliklerinin gerçekleştirilmesini ön görmektedir.
  • Tarafların birlikte yürüteceği bilimsel veya teknolojik araştırmalar ve/veya eğitime yönelik çalışmalar.
  • Üniversite ve SIO Automotive’in birlikte gerçekleştirecekleri projelere dayalı makale, bildiri, patent vb. çalışmalar.
  • Üniversite ve SIO Automotive arasında laboratuvar, test ve karakterizasyon alt yapılarının karşılıklı kullanımına yönelik işbirliği.
  • Taraflar arasında seminer, konferans, tanıtım etkinliklerine yönelik çalışmalar.
  • Üniversite öğrencilerine SIO Automotive bünyesinde staj imkanları sağlanmasına yönelik işbirliği.
Kaynak :SIO Yönetimi