[hlSlogan]
TAYSAD Personeli
Süheyl Baybalı
Genel Koordinatör
Pınar Yurdakul
Üye İlişkileri ve Stratejik Planlama Uzmanı
Sedat Kaynar
Üye İlişkileri Sorumlusu
Burak Odabaş
Bilgi İşlem Sorumlusu
Sevgi Özçelik
Kurumsal İletişim Uzmanı
Bircan Bulut Kaya
Kurumsal İletişim Sorumlusu
Gözde Ağırbaş
Uluslararası İlişkiler & İş Geliştirme Uzmanı
Burak Şahin
Operasyon Sorumlusu
Serhat Türker
Teknoloji Yönetimi ve Mevzuat Uzmanı
Ali Öz
Teknik Sorumlu
Fatih Hocaoğlu
Tedarik Zinciri Uzmanı
Ergin Altun
Mali İşler Uzmanı
Havva Küçükkayhan
İdari Sekreter