[hlSlogan]
TAYSAD Personeli
Süheyl Baybalı
Genel Koordinatör
Sevgi Özçelik
Kurumsal İletişim Uzmanı
Gözde Ağırbaş
Uluslararası İlişkiler & İş Geliştirme Uzmanı
Sercan Duygan
Kurumsal İlişkiler Uzmanı
Tensel Gürkan
Teknoloji Yönetimi ve Mevzuat Uzmanı
Sedat Kaynar
Üye İlişkileri Sorumlusu
Pınar Yurdakul
Üye İlişkileri ve Stratejik Planlama Uzmanı
Ergin Altun
Muhasebe Sorumlusu
Burak Odabaş
Bilgi İşlem Sorumlusu
Tülay Şimşek
İdari Sekreter