[hlSlogan]
TOSB

TOSB, başta İstanbul, Kocaeli ve Bursa olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerinde dağınık bir şekilde faaliyet gösteren otomotiv sektöründe parça üreten TAYSAD (Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği mensubu) 345 üyesinden 40 üyesinin, Üretim, Teknolojik Gelişme, İhracat yönünden yapılaşma zorunluluğu, vb. sorunların çözümünü sağlamak üzere ileriye dönük, günümüz yönetim anlayışı içerisinde teknolojik gelişmelere uyum sağlamak için ekonomik bir ölçek içinde gruplaşması esas alınarak yeniden yapılanma doğrultusunda kurulmuştur.

TOSB Projesi, ilgili resmi kuruluşların inceleme ve olumlu raporlarından sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatının arazi tahsisini uygun görmesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından 7 Nisan 1992 tarih ve 21192 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında ilan edilmek suretiyle 1992 yılı Yatırım programına dahil edilmiş ve Kocaeli Valisi Başkanlığında TOSB Müteşebbis Heyeti oluşturulmuştur. Bugün için TOSB Müteşebbis Heyeti Kocaeli Valisi Başkanlığında, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Sanayi Odası ve TAYSAD’ dan oluşmaktadır. TOSB’ un tüzel kişiliği, 4562 sayılı ‘’Organize Sanayi Bölgeleri’’ kanununun 15.04.2005 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra 19.02.2001 tarihinde 75 sicil no ile tescil edilmiştir.

Dünyadaki uygulamalar da dikkate alınarak coğrafi yönden Ana Sanayi ile Yan Sanayi kuruluşlarının birbirlerine çok yakın olmaları hususu doğrultusunda Organize Sanayi Bölgesi yeri olarak ‘’Kocaeli-Gebze’’ yöresi seçilmiştir. Seçimi yapılmış olan bölgenin çorak, tarımsal  potansiyeli olmayan arazilerden meydana gelmesi de bu seçimde önemli etkenlerden biri olmuştur.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kamu yararı gerekçesi ile adına kamulaştırma yapılabilen ve yaptırılabilen bir Özel Hukuk Tüzel Kişiliğine sahip olup, otomotiv parça sanayicilerinin faaliyet gösterdiği tek İHTİSAS Organize Sanayi Bölgesidir.

TOSB tamamen katılımcı sanayici üyeleri tarafından finanse edilmekte olup, devlet kredisi kullanılmamıştır.

40 üyenin katılımı ile hayata geçirilen TOSB’ da katılımcı firma sayısı 2014 yılı itibariyle 78’ dir. Bu üye firmalara 91 sanayi parseli tahsis edilmiştir. TOSB’ da halen katılımcı üye firmalarımızdan 95’i (kiracılar dahil) üretim faaliyetlerini sürdürmekte, 6’sı firma inşaatına devam etmekte ve 3 firma proje aşamasındadır. TOSB’ da halen 15.500 kişi istihdam edilmekte olup, bu sayının tam dolulukta 17.000’ e ulaşacağı tahmin edilmektedir.

TOSB, Türkiye’nin en gelişmiş bölgesinde kurulmuş olup, başta Otomotiv ana sanayi tesisleri olmak üzere önemli sanayi tesislerine, üniversiteler ve araştırma kuruluşları gibi sanayi destek birimlerine, kalifiye iş gücü temin olanaklarına, sağlık hizmeti veren kurumlara, Türkiye’nin önemli il merkezlerine, kara, hava ve deniz taşımacılığında en geniş imkanların bulunabileceği merkezlere yakınlığından dolayı mükemmel bir konuma sahiptir. OSB’mizde Endüstri Meslek Lisesi de mevcuttur. TOSB Workinn Hotel OSB’ miz  de hizmet vermeye başlamıştır. TOSB Teknoloji Üniversitesi kuruluş çalışmaları devam etmektedir.

 

İLETİŞİM ADRESİ:

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

1Cadde No:10 Şekerpınar / Çayırova – KOCAELİ / TÜRKİYE

Tel        : +90 (262) 679 10 00

Fax        : +90 (262) 679 10 10

Eposta  : info@tosb.com.tr

Web      : www.tosb.com.tr