MAVİ YAKA ÇALIŞAN İLETİŞİMİ VE YÖNETİMİ


Başlangıç Tarihi 09 Şubat 2018,Cuma 10:00 - 17:00 Bitiş Tarihi 09 Şubat 2018,Cuma 10:00 - 17:00 Adres

Ücretsiz

MAVİ YAKA ÇALIŞAN

İLETİŞİMİ VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:

Günümüz rekabetçi dünyası kuruluşları kaynaklarını en iyi ve doğru şekilde değerlendirmeye zorlamaktadır. Kuruluşların en önemli kaynağı ise, enerjisi, yaratıcılığı, bağlılığı ve üretkenliğiyle insan gücüdür. Mavi yaka / beyaz yaka ayırımının çok yoğun olduğu hatta iş sonuçlarına etki eder hale geldiği kuruluşların sürdürülebilirliği ciddi risk altındadır.  Bu eğitimde mavi yaka ile çalışan yönetici ve ilgili bölüm çalışanlarının katılımıyla mavi yaka mitlerinin ele alınması hedeflenmektedir. Böylece etkili ve doğru mavi yaka iletişimi ve yönetimi için nelerin yapılması gerektiği konuşulabilir.

Eğitimin İçeriği:

 • Mavi yaka çalışanlar için üretilmiş efsaneler
 • Mavi yaka / beyaz yaka çatışmasının temelleri
 • Görünmez duvarlarla mücadele (mavi ve beyaz yaka stereo tip söylemler)
 • İletişimin temelleri
 • İlişki ve iletişim yönetimi
 • Algıların yönetimi ve iletişim planı
 • Mavi yaka çalışan tutum ve davranışları
 • Agresif, pasif ve pasif / agresif davranışlara karşı güvenli davranış
 • Zor insanlarla başa çıkma
 • Mavi yakalı çalışan performans blokları
 • Mavi yakalı çalışanlara yönelik olarak motivasyon yaklaşımları,
 • Mavi yaka ile takım çalışması
 • İş yaşamında kuşaklar ve mavi yaka
 • Mavi yakaya geribildirim verme ve performans yönetimi
 • Mavi yaka eğitim ve gelişimi için yapılması gerekenler
 • Niçin mavi yaka kazanılmalı?
 • Atılması gereken temel adımlar ve yaklaşımlar