BOYUTSAL TOLERANSLANDIRMA


Başlangıç Tarihi 31 Ocak 2019,Perşembe 10:00 - 17:00 Bitiş Tarihi 31 Ocak 2019,Perşembe 10:00 - 17:00 Adres TAYSAD EĞİTİM SALONU
Eğitim Veren Firma YALIN AKADEMİ Eğitmen ALTAN ERDOĞAN Özgeçmiş

Üye 420,00 ₺ + %18 KDV Üye Dışı Firma 600,00 ₺ + %18 KDV Hesap Bilgileri TAYSAD TAŞIT ARAÇLARI TEDARİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ TC. İŞ BANKASI A.Ş. - Şube Kodu : 2429 - Hesap No : 43978 IBAN : TR22 0006 4000 0012 4290 043978

Boyutsal Toleranslandırma

İmalat endüstrisinde ortam koşulları, operatör becerisi, makine-takım ve ölçü-kontrol aletleri hassasiyeti gibi faktörlere bağlı olarak üretilen parçaların boyut ve yüzey kalitelerinde resme göre her defasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Başka bir deyişle, resim üzerindeki ölçülerin parça üzerinde tam olarak sağlanması mümkün değildir. Bazen gereği de yoktur. Bu nedenle üretilen ürünün kendisinden beklenilen görevi gereği şekilde yerine getirebilmesi, ekonomik olarak işlenebilmesi ve boyutlarının kabul edilebilir iki limit değer arasında kalması istenir ki buna Tolerans denir.

Öncelikle meslekleri gereği imalat resmi hazırlama durumunda bulunan tasarımcı veya konstrüktörlerin boyutlandırma ve toleranslandırma teknikleri konularındaki bilgilerini geliştirmek, konuya ilişkin yeni TS, ISO ve DIN standartları hakkında bilgi vermektir. Ayrıca imalat ve kalite kontrolden sorumlu her düzeydeki teknik personelin imalat resimleri ve toleranslarla ilgili tanımlamaları kolayca okuyup yorumlamalarına yardımcı olmak ve dolayısıyla üretime katkı sağlamaktır.

Genel manada tolerans pek çok şekillerde yorumlanabilir. Ancak imalat resimlerindeki tolerans kavramı söz konusu olduğunda bunu ölçülendirme ile birlikte yorumlamak gerekir. Bu bakımdan önce ölçülendirme teknikleri hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra tolerans konusu aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir.

 • Boyut toleransları
 • ISO - Alıştırma(geçme) toleransları
 • Toleransın geometrik tanımı ve ilgili terminoloji. (Sıfır çizgisi, üst sapma, alt sapma, tolerans, sıkılık, boşluk, anma ölçüsü, v.b.)
 • Geçme (alıştırma) çeşitleri
 • Birim delik ve birim mil alıştırma sistemleri
 • ISO-Tolerans kaliteleri ve kullanım alanları
 • Muhtelif çap basamaklarına göre toleransın hesaplanması
 • Mil ve deliklere ait harfli sembollerle yapılan tolerans tanımlamalarının yorumlanması
 • Tolerans tabloları kullanarak muhtelif parçalara ait geçme toleranslarının, boşluk ve sıkılıkların belirlenmesi
 • Şekil ve konum toleransları
 • Şekil ve konum toleranslarıyla ilgili semboller ve anlamları
 • Resimler üzerinde uygulamalar
 • Yüzey kalite toleransları (yüzey pürüzlülüğü)
 • Yüzey pürüzlülüğü tanımlama kriterleri, anlamları ve ilgili semboller (Ra, Rz, Rt, Rmax, v.b)
 • Parça yüzey durumlarıyla ilgili sembol ve açıklamaların imalat resimlerinde gösterilmesi
 • Grup çalışmaları


Son katılım tarihi dolmuştur.