TEKNİK ARA KADEME YÖNETİCİLİĞİ


Başlangıç Tarihi 22 Temmuz 2024,Pazartesi 09:00 - 16:00 Bitiş Tarihi 24 Temmuz 2024,Çarşamba 09:00 - 16:00 Adres ZOOM
Eğitim Veren Firma AG KURUMSAL Eğitmen ATALAY AÇIKGÖZ

Üye 3.600,00 ₺ + %20 KDV Üye Dışı Firma 3.900,00 ₺ + %20 KDV Hesap Bilgileri TAYSAD TAŞIT ARAÇLARI TEDARİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ İLYASBEY V.D. - 8330465513 TC. İŞ BANKASI A.Ş. - Şube Kodu : 2429 - Hesap No : 43978 IBAN : TR22 0006 4000 0012 4290 043978

TEKNİK ARA KADEME YÖNETİCİLİĞİ

İlk ve ara kademe yöneticilerin ve yönetici adaylarının yönetim bilgi ve becerilerini artırarak katılımcıların yönetim kademelerine uyumunu kolaylaştırmaktır.

1. Bölüm: Ara Kademe Yöneticilik

 • Eğitim beklentileri ve davranış eğilim analizi grup çalışması
 • İlk ve ara kademe yönetimin kapsamı
 • Ara kademe yöneticinin görevleri
 • Ara kademe yöneticinin şirket içinde yüklendiği sorumluluklar
 • Çalışanların beklentilerinin tespiti
 • Motivasyon – ihtiyaç analizi
 • Motivasyon anketi
 • Planlama fonksiyonu
 • Organize etme fonksiyonu
 • Uygulatma
 • Koordinasyon
 • Kontrol ve İzleme
 • Yöneticilik eğilimlerinin ölçümlenmesi
 • İlk ve ara kademelerin insan ilişkileri ve iletişim yönü

2. Bölüm: İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi

 • İletişim becerilerinin geliştirilmesi
 • Liderlik ve motivasyon teknikleri
 • Durumsal yöneticilik, durumsal liderlik
 • Yetki devri fonksiyonu ve örnek uygulama
 • Organizasyon içerisinde yatay ve dikey bilgi akışının yönetilmesi
 • Mesaj nasıl çarpıtılır
 • İş yerinde iletişimin önemi
 • Yazılı ifade yeteneği ve profesyonel iş yaşamında doğru yazIlı iletişim kuralları
 • Tek yönlü ve çift yönlü iletişim uygulaması
 • Kısıtlı sürede doğru sözel iletişim uygulaması

2.Bölüm: Karar Verme ve Problem Çözme ve Risk Yönetimi

 • Problem tanımı
 • Derinliğine düşünerek problem çözme kabiliyeti
 • Kök neden analizi ve karar ağacı çalışması
 • Problem çözen teknikler
 • İş yerinde temizlik tertip düzen ve 5S
 • 5S uygulama adımları
 • Risk kavramı
 • Risk derecelendirme
 • Davranışlarla riskleri engelleme ve önleyici yaklaşım
 • Risk derecelendirme uygulaması
 • Risk yönetimi uygulaması