ALACAK VE ALACAK RİSKİ YÖNETİMİ


Başlangıç Tarihi 22 Şubat 2018,Perşembe 10:00 - 17:00 Bitiş Tarihi 22 Şubat 2018,Perşembe 10:00 - 17:00 Adres

Ücretsiz

ALACAK ve ALACAK RİSKİ YÖNETİMİ

 • Firmalarda Total Risk Yönetimi (ERM) ve Alacak Riski
 • Total Risk Yönetimi Uygulaması
 • Alacak Riski Ölçülmesi, Raporlama ve Yönetimi
 • Müşteri İflas Riskinin Ölçümü ile İlgili Yaklaşımlar
 • LOGIT Modeli Uygulaması  
 • Alacak Riski Yönetiminin Bileşenleri
 • Tahsilat Politikası Seçimi
 • Satıcı Kredisi / Mali Borç İlişkisi
 • Satış / Tahsilat Süreçlerinde Karar Noktaları
 • Risk / Limit Uygulamaları
 • Skorlama
 • Alacak Yönetimi Matematiği ve Muhasebesi
 • Alacak Muhasebesinde Tek Düzen (VUK) / UFRS Uygulama Farklılıkları
 • Reeskontlar
 • Şüpheli Alacak Tanımları Ve Karşılık Ayırma
 • Basit / Bileşik, İç / Dış İskontolar
 • Taksit Sistemleri
 • Peşin / Vadeli Fiyat Tayini
 • Kampanya Matematiği
 • Alacak Yönetimi Parametreleri ve Mali Tablolar
 • Mizan, Bilanço,  Gelir ve Nakit Akış Tablolarında Alacak Riski Takibi
 • Alacak Riski ile İlgili Mali Oran Ve Göstergeler
 • Tahsilat Risk / Performans Ölçümü, Raporlama
 • Müşteri Ödeme Gücü ve İstekliliği Ölçümü
 • Müşteri Vade Yapısı ve Raporlama
 • Banka/Firma İlişkilerinde İstanbul Ve Anadolu Yaklaşımları
 • Alacak Yönetimi Ürünleri
 • Alacağın Devri ve Temlik Sözleşmeleri
 • Alacakların Satışı ve Bilanço Dışı Alacak Yönetimi
 • Factoring ile Alacak Yönetimi
 • Alacak Yönetiminde Kredi Sigortası Sistem ve Uygulamaları
 • Alacak Yönetimi Vaka ve Uygulamalar