FİNANS DIŞI YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS


Başlangıç Tarihi 05 Mart 2018,Pazartesi 10:00 - 17:00 Bitiş Tarihi 06 Mart 2018,Salı 10:00 - 17:00 Adres

Ücretsiz

EĞİTİMİN AMACI

Finans dışı departmanlarda çalışan üst/orta kademe yöneticilere, şirketin mali tablolarına bakarak nasıl okunabileceği ile şirket yönetimi, karlılığı / verimliliğini arttırabilecek finansal uygulamalar konusunda bilgiler vermeyi ve finans departmanı ile iletişimin güçlendirilmesine yönelik altyapıyı kazandırmayı hedeflemektedir

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 

  • Temel Mali Tabloların Anlaşılması

        - Tek Düzen Hesap Planı ve Mizan

        - Bilanço

        - Gelir Tablosu

 

  • Yardımcı Mali Tablolar

         - Fon Akım Tablosu

         - Nakit Akım Tablosu

         - Diğer Tablolar ile ilgili özet bilgi:

             . Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu

             . Özvarlık Değişim Tablosu

             . Sabit Kıymetler Değişim Tablosu

             . Kar Dağıtım Tablosu

 

  • Bir Şirketi Mali Tablolarını İnceleyerek Okumak 

        - Etkin bir finansal yönetim eksikliğinin şirkete maliyeti

        - Finansal analiz; nasıl?, ne zaman, kimin için ?

        - Finansal analizde sektörel farklılıklar ve mali tablolara etkisi

        - Finansal analizde konjonktürel ve mevsimsel özelliklerin etkisi

        - Karlılık mı? Nakit akışı mı? Yoksa her ikisi mi?

        - Sağlıklı bir karlılık ve nakit akışı dengesi nasıl kurulur, nasıl ölçülür?

        - Tahakkuk (hesap) ve nakit bazlı büyüklüklerin anlaşılması, yorumu,

          şirket üzerindeki etkisi

 

  • Mali Analiz Yöntemleri Yardımıyla Şirketin Finansal Yönetimi

          - Bilanço ve gelir tablolarının yüzde ve trend analizleri

          - Likidite, mali yapı, borç ödeme, faaliyet ve karlılık düzeyini ölçen  

            Oranlar, oran standartları ile karşılaştırma ve yorumlar

          - Basit tahmin teknikleriyle şirketin mali performansının arttırılmasına,

mali risklerinin azaltılmasına yönelik önlemler

         

  • Finansal Anlamda Geleceğin Planlaması, İşletmelerde Basit Anlamda Finansal Planlama ve Kontrol

   - Finansal planlama araçları, hazırlanması ve kullanılması

   - İşletme bütçelerinden yararlanmak

   - Nakit bütçeleri

   - Proforma bilanço

   - Proforma gelir tablosu

   - Proforma fon akım, nakit akım analizi