İŞLETMELERDE SÜREÇ MİMARİSİ


Başlangıç Tarihi 17 Ekim 2019,Perşembe 10:00 - 17:00 Bitiş Tarihi 18 Ekim 2019,Cuma 10:00 - 17:00 Adres TAYSAD EĞİTİM SALONU
Eğitim Veren Firma DND DANIŞMANLIK Eğitmen MÜNEVVER ÖZTÜRK Özgeçmiş

Üye 840,00 ₺ + %18 KDV Üye Dışı Firma 1.200,00 ₺ + %18 KDV Hesap Bilgileri TAYSAD TAŞIT ARAÇLARI TEDARİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ TC. İŞ BANKASI A.Ş. - Şube Kodu : 2429 - Hesap No : 43978 IBAN : TR22 0006 4000 0012 4290 043978

SÜREÇ MİMARİSİ

EĞİTİMİN AMACI

Şirketlerin maliyetlerini azaltmak, müşteri memnuniyetini ve rekabet gücünü arttırmak için iş süreçlerini sürekli iyileştirilmeleri gerektiği son yıllarda çokça vurgulanmaktadır. Bu amaçla süreç tanımlamaları yapılmakta, ancak süreçlerin mimari bir yapı içinde ele alınamaması, kendi aralarında ve diğer yönetim sistemleri ile ilişkisinin tam kurulamaması nedeniyle;  genellikle uzun ömürlü sistemler olamamakta, beklenen faydalar çoğu kez yeterince sağlanamamaktadır.

Bu eğitimin amacı;

 • Süreç mimarisini kalite gerekliliklerinin üzerinde şirketin tüm süreçlerini kapsayıcı şekilde kolaylıkla modellemek,
 • Süreçlerin şirket stratejik planları ile ilişkilendirmesini sağlamak, olmazsa olmaz performans göstergelerini belirlemek, süreç göstergelerini şirketin stratejik hedefleri ile ilişkilendirmek,
 • Şirketin ‘İnsan Kaynakları’ sistemleri ile 'Süreç Yönetim’ sistemini ilişkilendirmek, organizasyon yapısı ile süreç ilişkisini tanımlamak, görev tanımları ile süreç çalışmalarını ilişkilendirmek,
 • Süreç mimarisi ile şirket bilgi ve doküman yönetimini entegre etmek,
 • Çalışanlara işlerini sorgulamaları, süreçlerde katma değer yaratmayan adımları ayıklamaları, tekrarlı işlerden kaçınarak işin nasıl daha iyi yapılacağını araştırmaları için gerekli olan süreç iyileştirme yaklaşımını kazandırmak,

konularında katılımcıları interaktif ve uygulamalı olarak bilgilendirmektir.

EĞİTİM BAŞLIKLARI

 • Süreç Mimarisi neden gereklidir?
   • Süreç odaklı yönetim nedir, ne sağlar?
   • Süreçlere ilişkin var olan farklı isimlendirmeler ne anlam taşıyor?
   • Süreçlerin mimari olarak modellenmesi nasıl yapılır?
   • Süreç mimarisi ve süreç odaklı yönetim gelecekte nasıl şekillenecek?
   • Öncü şirketler ne yapıyor?
 • Süreç Kavramı: Nedir ve Nasıl Tanımlanır?
   • Süreç nedir, ne değildir?
   • Sürecin tanımı, ögeleri ve özellikleri
   • Süreçler nasıl tanımlanır?
   • Süreç akışı nasıl gösterilir, süreç mimarisinde nasıl yer alır?
 • Süreç Mimarisi ile Stratejik Bakışın İlişkisi
   • Süreç performanslarını ölçmek
   • Olmazsa olmaz ölçümlere karar vermek
   • Gösterge hiyerarşisi, ile süreç mimarisini ilişkilendirmek
   • Süreç performans göstergeleri ile hedef kartı ilişkisi
 • Süreç Mimarisi ile İK Sistemlerinin Etkileşimi
   • Görev tanımı sorunsalı süreç mimarisi ile giderilebilir mi?
   • Süreç odaklı yönetimde organizasyon nasıl şekillenir?
   • Şiketin organizasyonu ve sorumlulukların süreç mimarisi ilişkisi
   • Süreç sahibi mi, departman yöneticisi mi?
 • Süreçlerin Mimarisinin Bilgi Yönetimi ve Dokümantasyon İlişkisi, dijitalleşmesi
   • Dokümantasyonun amacı
   • Süreç mimarisi ve doküman yönetimi
   • Şirketin bilgi altyapısı ile etkileşim
   • Süreç dijitalleşmesinde kullanılan başlıca araçlar
 • Süreçlerin İyileştirilmesi
   • Süreçleri İyileştirmek Neden Gerekli ve ne sağlar?
   • Kritik süreç nedir? Nasıl seçilir?
   • Süreçlerin Yeniden Tasarlanması
   • Şirket iş planlarına süreç iyileştirmelerini dahil etmek
 • Süreç Mimarisi Süreç Olgunluk Seviyelerine nasıl yön verir?


Son katılım tarihi dolmuştur.