OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN 5’İ BİR ARADA; (APQP-PPAP-FMEA-SPC-MSA) - İZMİR


Başlangıç Tarihi 08 Nisan 2019,Pazartesi 10:00 - 17:00 Bitiş Tarihi 30 Nisan 2019,Salı 10:00 - 17:00 Adres İNCİ HOLDİNG AKÇAY CAD. NO. 64/2 GAZİEMİR/İZMİR
Eğitim Veren Firma YALIN AKADEMİ Eğitmen SELÇUK KARADOĞAN Özgeçmiş

Üye 2.940,00 ₺ + %18 KDV Üye Dışı Firma 4.200,00 ₺ + %18 KDV Hesap Bilgileri TAYSAD TAŞIT ARAÇLARI TEDARİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ TC. İŞ BANKASI A.Ş. - Şube Kodu : 2429 - Hesap No : 43978 IBAN : TR22 0006 4000 0012 4290 043978

Eğitim programının Amacı:

Özellikle otomotiv sektörü hedefli; Ürün ve proseslerin tasarımı, geliştirmesi ve yönetilmesi için iki yönlü katma değer oluşturmak üzere; ürün ve süreç yönetimi odaklı entegre bir eğitim programıdır.

 

Ürün ve ilgili ürünü meydana getirecek proseslerin firma bünyesinde etkin yönetimi için altyapının oluşturulması bu sayede ürün – süreç etkileşiminin anlaşılarak farkındalığın geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Rakamlardan anlam çıkarabilmek için istatistiki temellerin atıldığı, bu rakamlar – ölçümler için ölçüm / cihaz yeterliliklerinin analiz edilmesi, risk yönetimi kavramının FMEA mantığı altında Hata ve Etkilerinin kurgulanması ve ölçümlenerek önceliklerin belirlenmesi, Üretim parçası onayı için gereklilikler ve İleri Kalite planlaması yaklaşımının doğru şekilde anlaşılması amaçlanmaktadır.

 

Eğitimin İçeriği:

Temel kapsamda sırası ile SPC (İstatistiksel Proses Kontrol),

MSA (Ölçüm Sistemleri Analizi), FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi),

APQP (İleri Ürün Kalite Planlaması) ve PPAP (Üretim Parçası Onay Prosesi) konularının işlendiği programda;  yeni ürün devreye alma, Ürün ve üretim onayı, süreç yönetimi ilişkisi, müşteri özel istekleri, Ürün dosyası oluşturma, İleri Kalite planlaması ve kontrol planları, Proses geliştirme – planlama, kritik ürün ve proses parametreleri - karakteristiklerin değerlendirilmektedir.

PROGRAM 1

 

SPC (İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL) – 2 Gün

 • Temel İstatistik
 • Değişkenlik Kavramı
 • Proses Sonuçlarının Analizi
 • Seriler – Histogram oluşturma
 • Ortalama ve Dağılımlar
 • İstatistiki Proses Kontrol
 • Numune alma - Örneklem
 • Niteliksel Kontrol Çizelgeleri
 • Nicel Kontrollerin İstatistiki Analizi
 • X (Ortalama) ve R (Aralık‘ kavramı
 • X-R Kartlarının Oluşturma ve Kullanımı
 • Diğer Kontrol kartları (p – np - c – u )
 • Yeterlilik Kavramı
 • Ön Proses Yeterliliklerinin Analizi
 • Makine Yeterlilik Hesapları Cm-Cmk
 • Proses Yeterlilik Hesapları Cp-Cpk
 • Sonuçlarının Yorumlanması
 • SPC Sonuçlarının İyileştirmeye Etkileri

 

 

 

PROGRAM 2

 

MSA (ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZİ) – 1 Gün

 • Ölçüm Sistemlerinin anlaşılması
 • Ölçüm Sistemleri gereklilikler
 • Ölçüm Sisteminin Analizi
 • Değişkenlik kavramı ve Ölçüm sistemleri üzerindeki etkisi
 • Hassasiyet ve Doğruluk
 • Tekrar edebilirlik
 • Yeniden Üretebilirlik
 • Gage R&R Yaklaşımı
 • Gage R&R Hesaplama
 • Nitel R&R - Değerlendirme
 • MSA Sonuçlarının Yorumlanması
 • MSA İyileştirme

PROGRAM 3

 

FMEA (HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ) – 2 Gün

 • FMEA Kavramı
 • FMEA Genel Yaklaşımlar
 • Risk Yönetimi
 • FMEA Adımları
 • FMEA Türleri ve farklılıklar
 • Önceliklendirme ve Puanlama Matrisleri (RPN hesaplama)
 • FMEA formu ve özellikli uygulamalar
 • Yardımcı Yöntemler
 • Dizayn FMEA
 • Proses FMEA
 • Vaka çalışması (Kısa veya detaylı yapılabilir – Proses seçimi proseslere özel kurgulanabilir)
 • FMEA Sunum
 • İyileştirme ve Faaliyet Planlama
 • Değerlendirme ve Gözden Geçirme

 

 

PROGRAM 4 – 5

 

APQP (İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI) – 1 Gün

PPAP (ÜRETİM PARÇASI ONAY PROSESİ) – 1 Gün

 

 • Yeni Ürün Devreye Alma ve Tasarım Faaliyetleri
 • Kalite Planlaması – Kontrol Planları
 • Ürün Dosyası Oluşturma
 • APQP Dokümanları Oluşturma ve Kontrolü
 • Akış Diyagramı ve Kontrol Planı Doğrulama
 • Ürün Denetim Planı Oluşturma
 • Kontrol Planlamasının FMEA ile İlişkisi
 • FMEA Sonuçları Doğrulama
 • Proses – Üretim hattı ve üretim setupları
 • Parametrelerin Doğrulanması
 • IATF ve APQP gereklilikleri
 • PPAP – Süreç Yönetimi İlişkisi
 • PPAP - Müşteri Özel İstekleri İlişkisi
 • PPAP Gereklilikler
 • AAR – Görsel Onay Raporu
 • PSW - Parça Sunum Garantisi
 • Diğer Müşteri Özel İstekleri
 • Tasarım Sonuçlarının Yönetimi
 • Fizibilite Değerlendirmeleri
 • Ürün Proses Akışlarının Belirlenmesi
 • Kritik Karakteristiklerin Yönetimi – SPC / QFD İlişkisi
 • CM - Değişikliklerin Yönetimi  


Son katılım tarihi dolmuştur.