STRATEJİK ODAKLANMA - ONLINE SEMİNER


Başlangıç Tarihi 22 Nisan 2020,Çarşamba 11:00 - 11:45 Bitiş Tarihi 22 Nisan 2020,Çarşamba 11:00 - 11:45 Adres
Eğitim Veren Firma İDEALKOÇ Eğitmen FARUK TEZCAN

Ücretsiz

Küresel düzeyde yaşamakta olduğumuz Covid-19 salgını şüphesiz dünya üzerindeki tüm kurumların stratejik planlarını altüst etmiştir.  Gerek kısa vadede gerekse uzun vadede oluşan belirsizlikler yaşamın her aşamasını etkilemektedir.  Gıda gibi temel ihtiyaçların dışında birçok sektörde arz ve talep neredeyse sıfıra inmiştir.  Emtia fiyatlarının ve kurların hemen hemen her gün bu denli dalgalandığı birçok ekonomide fiyat ve maliyet hesaplamak imkansızlaşmıştır.  Azalan taşıma kapasitesi sebebiyle artan lojistik maliyetleri ticareti durdurma noktasına getirmiştir.  Vadesi dolan satış gelirlerinin hammadde alımını karşılayabilmesi şüphelidir.  İşsizlik oranları tüm dünyada zirve yapmış, çalışan motivasyonu dip seviyelerdedir.  Bu “ahval ve şeraitin” içinde insanlığa düşen görev stratejik olarak odaklanacak yeni amaç ve hedefler belirlemek olacaktır.

Kaynak ve ihtiyaçla dengelerinin yeniden belirleneceği “yeni” dönemde öncelikler yine kısa vadeli ihtiyaçların en hızlı karşılanması olması olarak düşünebiliriz.  Salgının yarattığı şokun azalması ve hastalığa karşı oluşan bağışıklık oranın artması ile sistem bir müddet “eski” yöntemlerle sürdürebilmeye çalışılsa da yeni yetkinliklere ihtiyaç olacağını bekleyebiliriz.

Bu webinarda üst ve orta düzey çalışanlara kısa, orta ve uzun vadede odaklanacakları konuları belirlemeleri için bir stratejik planlama ve yönetim sistemi önerisinde bulunulacaktır.   Değişkenliğin hayatımızı her zamankinden daha çok etkileyeceği bu dönemde büyük olan değil değişime hızlı adapte olan başarılı olacaktır inancındayız.  Kavramsal tasarımdan üretime, imalattan sevkiyata değer zincirinin tüm aşamalarında oluşan israfların yok edilmesi yönetimin en önemli görevi olacaktır.  Sonuç olarak daralmış piyasalarda talebi en rekabetçi, yani müşteriye en yüksek değeri en ucuza sunan, firmalar karşılayabilecektir.

İçerik:

  • Stratejik planlama süreci nedir?
  • Otomotiv piyasasında son durum nasıldır?
  • Stratejik öncelikler nasıl belirlenir?
  • Piyasa koşullarını belirleyen unsurlar nelerdir?
  • Başarılı olmak hangi özelliklere sahip olmak gerekir?
  • İç ve dış çevre koşulları nasıldır?
  • Başarı için kısa, orta ve uzun vadeli öncelik ve odaklanma noktaları nelerdir?
  • Hedef yayılımı ve çalışan bağlılığının önemi


Son katılım tarihi dolmuştur.