SATIŞTA KRİTİK PERFORMANS GÖSTERGELERİ - ONLINE SEMİNER


Başlangıç Tarihi 06 Mayıs 2020,Çarşamba 14:00 - 15:00 Bitiş Tarihi 06 Mayıs 2020,Çarşamba 14:00 - 15:00 Adres
Eğitim Veren Firma İDEALKOÇ Eğitmen FARUK TEZCAN

Ücretsiz

Satış ve Portföy göstergeleri

Satış ve Portföy göstergelerinde kaç aktif müşteri, kaç potansiyel müşteri ve bölgesel dağılım ele alınacaktır.  CRM sürecinde potansiyel müşterilerin hangi aşamada oldukları, ne kadarlık bir potansiyel olduğunu ve geçmiş başarı başarısızlıkların analizi takibi sağlanacaktır.   Son olarak satış ciro ve aktivite hedefleri doğrultusunda başarı performansı ve gerekli görülen düzeltici faaliyet planlaması görüşülecektir.  Öncelikle ekip olarak 10-15 göstergeyi, sonrada birey olarak 5-8 göstergenin takibi sağlanmaya çalışılacaktır.Son katılım tarihi dolmuştur.