ÜRETİM MALİYETLERİ VE VERİMLİLİK EĞİTİMİ


Başlangıç Tarihi 18 Ocak 2021,Pazartesi 09:00 - 16:00 Bitiş Tarihi 18 Ocak 2021,Pazartesi 09:00 - 16:00 Adres ZOOM
Eğitim Veren Firma RÖNESANS Eğitmen NEDİM NARLI Özgeçmiş

Üye 350,00 ₺ + %18 KDV Üye Dışı Firma 400,00 ₺ + %18 KDV Hesap Bilgileri TAYSAD TAŞIT ARAÇLARI TEDARİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ TC. İŞ BANKASI A.Ş. - Şube Kodu : 2429 - Hesap No : 43978 IBAN : TR22 0006 4000 0012 4290 043978

ÜRETİM MALİYETLERİ VE VERİMLİLİK EĞİTİMİ

Bütünleşik Planlama Süreci
• Tedarik Zinciri Yönetimi ve Üretim Planlama

 •  Tedarik Zinciri Yönetiminde Planlamanın Yeri ve Önemi
 •  Kurumsal Planlama Sürecine Planlamanın Entegrasyonu

• Bütünleşik Planlama Süreci Bileşenleri

 •  Talep Planlama ve Tahminleme
 •  Kümülatif / Ana Plan
 •  Ana Üretim Çizelgelemesi (MPS)
 •  Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)
 •  Kapasite İhtiyaç Planlaması (CRP)
 •  Üretim Süreçlerinde Verimlilik Uygulamaları

• Yalın Düşünce ve Verimlilik Yaklaşımı

 •  Klasik Verimlilik Yaklaşımı ve Yetersizliği
 •  Yalın Düşünce ve Verimlilik Yaklaşımı
 •  Üretim Süreçlerinde Karlılık ve Maliyet İlişkisi
 •  Üretim Süreçlerinde Maliyet ve Kayıplar İlişkisi

• Üretim Süreçlerinde Kayıpların Analizi

 •  Kayıpların Oluşumu
 •  Nedensel ve Sonuçsal Kayıplar
 •  Kayıpların Sınıflandırılması ve Çizelgelendirilmesi

• Verimlilik Uygulamalarının Yönetimi

 •  Verimlilik Hedef ve Stratejilerinin Saptanması
 •  Uygulama Önceliklerinin Belirlenmesi
 •  Kayıpların Yalın Üretim Teknikleri ile İlişkilendirilmesi
 •  Odaklanmış İyileştirme Yöntemleri
 •  Kaizen Grupları ve Çalışma Metodolojisi (PDCA Çevrimi)
 •  Sonuçların İzlenmesi

• Verimlilik Projelerinde Kritikler ve Başarı Faktörleri
• Davranışsal, Yönetsel, Metodolojik Kritiklikler ve Başarı Faktörleri
• Verimlilik Uygulamalarında Destek Sistemler

 •  Eğitim Gereksinimleri Belirleme ve Bilgi-Beceri Artırma Sistemleri
 •  Yaygın Katılım ve Ödüllendirme Sistemleri
 •  Kayıp Verileri Toplama ve Muhasebeleştirme Sistemleri
 •  Finansal Raporları Anlamak

• Temel Muhasebe Kuralları
• Finansal Tablolar Arasındaki İlişkiler
• Bilanço
• Likiditenin Şirket için Önemi
• Varlık Yönetimi
• Operasyon Yönetiminde Ödemeler Dengesi
• Yatırım için Borçlanmak
• Kar & Zarar Tablosu

 •  Gelirin Kaynağı
 •  Geliri Elde Edebilmek için Neyi Harcamalıyız?
 •  Büyümek için Yatırım
 •  Ana İş Dışı Gelir ve Gider Kaynaklarını Anlamak

• Nakit Akış Tablosu

 •  Nakit Akış Döngüsü
 •  Net Kar ve Net Akış Kavramlarının Anlaşılması
 •  Yatırım Akışı ve Finansman Akışı Ayrımı
 •  İşletme Sermayesi Takibi
 •  Üretim Maliyetleri Yönetimi

• Üretim Maliyetlerinde Temel Kavramların Anlaşılması
• Açık ve Gizli Maliyet Kavramları
• Azalan Getiri Ortamında Optimum Nokta Tespiti
• Sabit, Değişken, Ortalama ve Marjinal Maliyet Kavramları
• Kontrol Edilebilen ve Edilemeyen Maliyetlerin Takibi
• Standart Maliyetler
• Maliyetlerin Yönetilmesi ve Düşürülmesi
• Maliyet Takibinde Sapma Analizleri
• Satış & Operasyon Planlama Sürecinin Etkin Kullanımı
• Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesinde 8 Etken

 •  Doğru Ürün Dizaynı
 •  Yalın Üretim
 •  Genel Giderlerin Azaltılması
 •  Standardizasyon
 •  Ürün Portföyü Yönetimi
 •  Tedarik Zinciri Yönetimi Optimizasyonu
 •  Kalite Maliyetlerinin Azaltılması
 •  Toplam Maliyet Yaklaşımıyla Maliyetlerin Yönetimi

• İş Kararlarının Finansallar Üzerindeki Etkisi
• Yatırım Değerlemesi

 •  Yatırımın Geri Dönüşü (ROI)
 •  Yatırımın Bugünkü Değeri
 •  Payback Analizleri

 

Alternate Text

Son katılım tarihi dolmuştur.