ULUSLARARASI TİCARETTE NDA (GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ)


Başlangıç Tarihi 27 Ağustos 2021,Cuma 13:00 - 17:00 Bitiş Tarihi 27 Ağustos 2021,Cuma 13:00 - 17:00 Adres ZOOM
Eğitim Veren Firma RÖNESANS Eğitmen MURAT EREN Özgeçmiş

Üye 250,00 ₺ + %18 KDV Üye Dışı Firma 300,00 ₺ + %18 KDV Hesap Bilgileri TAYSAD TAŞIT ARAÇLARI TEDARİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ TC. İŞ BANKASI A.Ş. - Şube Kodu : 2429 - Hesap No : 43978 IBAN : TR22 0006 4000 0012 4290 043978

ULUSLARARASI TİCARETTE NDA (GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ)

Uluslararası Ticarette en önemli sermeye bilgi ve ticari sırlardır. Günümüz dünyasında artan ticaret hacmi ve rekabet ile birlikte bilgilerin ve ticari sırların korunması da büyük önem kazanmıştır. Bu kapsamda;

 • Ticari ilişkilere girmeden önce bile belli konuların taraflar arasında konuşulması, teklif hazırlanması ve incelenmesi gerekebilir.
 • Halihazırda ticari ilişki içinde bunun taraflar yeni bir ürün veya Pazar için bazı bilgileri paylaşabilir.
 • İki taraflı ilişkiler çerçevesinde ortak bir yatım için bir şirket satın alma veya bileşme için birbirlerinin gizli bilgilerini erişmek zorunda kalınabilir.
 • Büyük bir tedarik zincirinin bir parçası olarak faaliyet gösterirken zincirin diğer halkaları ile işbilirliği yapmak zorunda kalıp bilgi ve belge paylaşımı yapılabilir.

Bu kapsamda yukarıdaki hususlarda sözleşme ilişkisine girmeden veya bilgi paylaşılmadan önce taraflar birbirlerine NDA kısaltması ile belirtilen Non-Disclosure Agreement -İfşa Etmeme Anlaşması yollamaktadırlar. Eğitimde bu tür NDA genel özellikleri katılımcılara aktarılmaktadır.

NDA (Non-Disclosure Agreement -İfşa Etmeme Anlaşması) Tanımı
NDA ile Confidentiality Agreement (Gizlilik Anlaşması) Arasındaki farklar
NDA Kullanım Alanları
NDA Genel Unsurları

 • Sözleşmenin Konusu ve Hangi Amaca hizmet ettiği
 • Gizli Bilginin Tanımı ve işfa edilme yasağı
 • Gizli Bilginin Korunmasına ilişkin yükümlülükler ve gösterilecek özen
 • Gizli Bilginin 3. Kişiler ile paylaşılması ve Onay
 • Gizli Bilginin Olmayan hallerin ve istisnaların belirlenmesi
 • Sözleşmenin sona ermesinden sonra Gizli Bilginin Koruma süresi
 • Devlet Yaptırımları ve ITAR- International Traffic in Arms Regulations düzenlemeleri
 • Gizli Bilgi’nin İfşa edilmesi halinde yaptırımlar
 • Sözleşmeye Uygulanacak hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

İnceleme Sırasında Sözleşmeye Özel Dikkat Edilecek Hususlar

 • Sözleşmenin Giriş ve Amaç Kısmına İlişkin Değerlendirme
 • Confidential Information”-“Gizli Bilgi” Kısmına İlişkin Değerlendirme
 • Paylaşılan Bilginin niteliğine ve süresine ilişkin değerlendirmeler
 • Tarafarın Yükümlülükleri Kısmına İlişkin Değerlendirme
 • Sözleşmeye Aykırılık Halleri ve Tazminatlar
 • Diğer Hükümler

Örnek NDA Üzerinden İnceleme Uygulaması