PROJE DEĞERLEME VE FİZİBİLİTE


Başlangıç Tarihi 19 Eylül 2018,Çarşamba 10:00 - 17:00 Bitiş Tarihi 21 Eylül 2018,Cuma 10:00 - 17:00 Adres TAYSAD Eğitim Salonu
Eğitim Veren Firma RÖNESANS Eğitmen NEDİM NARLI Özgeçmiş

Üye 1.050,00 ₺ + %18 KDV Üye Dışı Firma 1.500,00 ₺ + %18 KDV Hesap Bilgileri TAYSAD TAŞIT ARAÇLARI TEDARİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ TC. İŞ BANKASI A.Ş. - Şube Kodu : 2429 - Hesap No : 43978 IBAN : TR22 0006 4000 0012 4290 043978

PROJE DEĞERLENDİRME ve FİZİBİLİTE

 • Yatırım Kararı Mantığı
 •  Yatırım Tipleri
  • Orijinal Yatırım
  • Yenileme Yatırımı
  • Genişleme, Büyüme ve İyileştirme ( Teknolojik Geliştirme Dahil ) Yatırımı
  • Stratejik Yatırım
  • Cari Döneme Direk Etkisi Olmayan İleriye Dönük Yatırım Modelleri
 •  Yatırım Kararına Etki Eden Soysal Faktörler
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi
  • Ürün ve Pazar Segment Seçimi
  • Market Segmentasyonu, İç ve Dış Piyasalar, Küresel Bakış
  • Hedeflenmiş Segmetler
  • Ürün Lansmanı
 • İnsan Kaynakları
  • Kurumsallığa Kuruluştan itibaren Giriş
  • Organizasyonel Şekillendirilmeler,
  • Fiziksel Yatırım ve İK Yatırımının Paralelleştirilmesi
  • Bilgi Yönetimi
 • Yatırım Kararına Etki Eden Fiziksel Faktörler
  • Üretim Yönetimi
  • CRM Işığında Yer ve Kapasite Seçimi ( Büyüme öngörüleri dahil )
  • Lojistik
  • Tedarikçiden Başlayıp Müşteride Sona Eren Mal – Hizmet – Ürün Akımının Fiziksel ve Finansal Boyutunun Planlanması
  • Finans
  • Yönetim açısından ölçülebilirlik mantığında başlangıçtan son aşamaya kadar yatırım ve faaliyetlerin finansal tablolara dökülmesi
 • Fizibilite
 • Fizibilite Aşamaları
 • Pazar Analizi
 • Kuruluş Yeri Seçimi
 • Kapasitenin Belirlenmesi
 • Projenin Teknik Yönü
 • Yatırım Tutarının Hesaplanması
 • İşletme Sermayesinin Hesaplanması
 • Finansman Planı
 • İşletme Dönemi Gelir ve Giderlerinin Tahmini
 • Proforma Bilanço Hazırlanması
 • Projenin Karlılığı
 • Teşvik Uygulaması, Teşviklerle İlgili Finansman Yöntemi Seçimi
 • Yatırım Analizinde Teşvik Tedbirlerinin Hukuki, Parasal ve Ekonomik Analizi
 • Finansman Alternatiflerinin Değerlendirilmesi

Proje Değerlendirme Yöntemleri

 • Geleneksel Yöntemler (NPV, IRR, Payback Period)
 • Risk ve Yüksek Enflasyon Altında Proje Değerlendirme
 • Duyarlılık Analizleri
 • Mali ve Ekonomik Açıdan Proje Değerlendirme
 • Dünya Bankası ve OECD Yaklaşımları
 • Departman Bazında Alt Proje Değerlendirme
 • Departman Projeleri Değerlendirme Kriterleri
 • Transfer Fiyatlaması
 • Ürün ve Departman Bazında Proje Karlılığının Ölçülmesi 
 • Proje Finansmanının Unsurları Ve Çerçevesi
 • Proje Finansmanında Riskler ve Riskten Korunma, Sigorta Sistemi
 • Yasal Riskler, Mülkiyet Hakkı, Haksız Rekabet, Temyiz, Tahkim Uygulamaları
 • Riskin Minimize Edilmesi, Çevre Riskleri ve ÇED Raporu
 • Risk Yönetimi: Kredi Riski / Piyasa Riski / Operasyonel Risk
 • Finansal Analizi Çevreleyen Önemli Faktörler
  • Sektörel, Konjonktürel ve Mevsimsel Etkiler, Farklılıklar
  • Büyüme-Karlılık-Nakit Akışı İlişkisi
  • Nakit ve Tahakkuk Bazlı Hareketler, Büyüklükler
  • Kara Geçiş Analizi, Kayıp ve Kazançlar Hangi Aşamada Nasıl Oluşuyor
  • Vergi ve Faiz Öncesi Kar (EBIT), Vergi, Faiz ve Amortisman öncesi Kar (EBITDA),
  • Faaliyet Sonucu Yaratılan Nakit ve Serbest Nakit Akışı (FCF)
  • Yüzdeler, Trend Ve Oran Analizleri
 • Yatırım Finansmanının Geri Dönüş Analizi
   • Sermaye Karlılğı
   • Yatırım Karlılığı
   • Geri Dönüş Süresi
   • Kişi Başı Yatırım/ Kişi Başı Üretim
   • Net Katma Değer
   • Yatırım Üretkenliği
   • Sermaye Hasıla Oranı
   • Ekonomiklik
   • Ekonomik Ömür
 • Yatırım Değerlemesi
   • Bugünkü operasyonel harcamalar / Yapılması düşünülen operasyonel harcamalar
   • Kazanç-Kayıp
   • Düşünülen Geliştirme Yatırımları
   • Nakit Akışı
   • Finansal Değerlendirme
   • Kar Yapısı (Elle tutulur, görülemeyen, belirsiz)


Son katılım tarihi dolmuştur.