Ana damarda tıkanma varsa, kılcal damar çözüm olmalı!

Ana damarda tıkanma varsa, kılcal damar çözüm olmalı!
15 Nisan 2015, Çarşamba 10:15
“Paritenin olumsuz etkisini, tedarik sanayinin yatırımlarını daha çok teşvik ederek aşabiliriz”

Ø  2013’ü 9,1 milyar dolar, 2014’ü de 9,5 milyar dolarlık ihracatla kapatan otomotiv tedarik sanayicileri, 2015’in ilk çeyreğinde miktar bazında bir önceki yılın gerisinde olmamalarına rağmen Dolar/Euro paritesinin olumsuz etkisi nedeniyle yılın ilk üç ayında ihracatta 360 milyon USD kayba uğradı. TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, “Parite kaynaklı ihracatta değer kaybının telafisi sanayicilerimizin, dolar ile satış yapabilecekleri ABD, İran, Afrika ülkeleri gibi yeni pazarlara ve katma değeri yüksek mamul üretimine yönelmesindedir” dedi.

Ø  Yayınlanan “İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi”nde yer alan yatırım malları ve ara mallarının vadeli ithalatında uygulanan KKDF oranının yüzde 6'dan sıfıra indirilmesinin, sektörün küresel pazarlardaki rekabetçiliğine olumlu yansıyacağını kaydeden TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, “Tedarik sanayimizin yaptığı yatırımlarda, mevcut durumda, yatırım alt limiti 20 Milyon TL’dir. Oysa söz konusu alt limit, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu parça yatırımları için oldukça yüksek kalmaktadır. Bu nedenle de Teşvik Paketi yayınladığından bu yana geçen yaklaşık 2,5 yıllık süreçte, tedarik sanayicilerimiz bu desteği istenen düzeyde kullanamamıştır. İhracatı artırıcı, ithalatı düşürücü küçük hacimli yatırımlar, tıkalı ana damara destek olan kılcal damarların açılması gibidir. Dolayısıyla, hükümetimizden tedarik sanayi yatırımlarındaki alt limitin 4 milyon TL’ye düşürülmesini bekliyoruz” diye konuştu. 

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) üst yönetimi İstanbul Gayrettepe Point Hotel’de düzenlenen sohbet toplantısında basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda hazır bulunan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu’nun ve Yönetim Kurulu Üyesi Albert Saydam gazetecilerin sektöre ve ekonomiye ilişkin sorularını da yanıtladılar.

Toplantıda konuşan TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, “2013 yılında otomotiv tedarik sanayi ihracat değeri 9,1 milyar dolar iken, 2014 yılında yüzde 4,7’lik artış ile 9,5 milyar dolar seviyesine geldi. İlk 3 aylık veriler dikkate alındığında ise, 2014 yılında bir önceki döneme göre yüzde 11,4’lük artış gösteren tedarik sanayi ihracatımız, bu yıl yüzde 15,1’lik kayıp yaşadı” dedi.

İhracattaki kayıplar parite nedeniyle

Paritenin ihracat üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Dudaroğlu, “Dolar/Euro paritesinin olumsuz etkisi, Ekim ayından itibaren tüm ihracat alanlarında hissedilmeye başlandı. Eylül 2014’te 781,5 milyon dolar olan tedarik sanayi ihracatı, Ekim 2014’te yüzde 2’lik düşüş ile 766,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bununla birlikte, bir önceki yılın aynı dönemlerine oranla, Kasım 2014 ihracatımız ise yüzde 11,5’lik, Aralık 2014’te ise yüzde 6,5’lik bir değer kaybı yaşadı” diye konuştu.

“Euro/Dolar paritesi bir önceki yıl seviyesinde kalmış olsaydı, tedarik sanayi ihracatında daha farklı neticeler ortaya çıkacaktı” diyen TAYSAD Başkanı, “Buna göre, 2014 yılı filli durumda 2,2 milyar USD olan son çeyrek tedarik sanayi ihracatının, paritenin olumsuz etkisi dışarıda bırakıldığında, aslında 2,5 milyar USD düzeyinde gerçekleşeceği görülmektedir. Dolayısıyla sadece, 2014 son çeyrekte parite nedeniyle yaşanan kayıp 157,8 milyon USD düzeyindedir” dedi.

“Doların öne çıktığı yeni pazarlara yönelmek şart”

İhracatta miktar bazında bir düşüş yaşanmamasına rağmen Dolar/Euro paritesinin otomotiv tedarik sanayinin ihracatına olan negatif etkisinin 2015’in ilk çeyreğinde de devam ettiğini kaydeden Dudaroğlu, “2015 ilk çeyreği, 2014 ilk çeyreği ile kıyaslandığında sektörümüzün ihracatta parite kaynaklı değer kaybının 365 milyon dolar seviyesindedir” diye konuştu.

Dudaroğlu, miktar bazında bir düşüş yaşanmamasına rağmen sektörün ihracatında paritenin olumsuz etkisinin toplam sektör ihracatının yüzde 80’lik bölümünün Euro ile gerçekleşmesinden kaynaklandığının altını çizdi. TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu paritenin olumsuz etkilerini hafifletmek için çözüm önerilerini şöyle sırladı:

“Bir çok sektörde olduğu gibi otomotiv tedarik sanayinde de özellikle hammadde alımları Dolar ile, kalan giderler TL ile; buna karşılık ihracatımız ise ağırlıklı olarak Euro ile gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, sanayicilerimizin, gelir ve giderlerinde mümkün olduğunca aynı döviz cinsi ile işlem yapması, muhtemel riskleri azaltacaktır. Sanayicilerimiz, Dolar ile satış yapabilecekleri ABD, İran, Afrika ülkeleri gibi yeni pazarlara yönelmelidir. Paritenin etkisinden en az zararı görmenin en önemli yolu, firmalarımızın verimliliklerini artıracakları araçları kullanmalarıdır. Firmaların, katma değeri yüksek ürün üretimine yönelmesi gerekmektedir.”

Otomotiv Tedarik Sanayi Destek Paketinden memnun

Geçtiğimiz hafta yayınlanan 11 maddelik “İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi” konusunda da değerlendirmelerde bulunan TAYSAD Başkanı, “Açıklanan destek paketi sanayimizin canlanması için önemli bir katkı sağlayacaktır. Yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında uygulanan KKDF oranının yüzde 6'dan sıfıra indirilmesi, özellikle üretim maliyetlerimizde iyileşme sağlayacak ve küresel pazarlardaki rekabetçiliğimize olumlu yansıyacaktır. Öte yandan, ileri teknoloji yatırımlarının daha çok desteklenmesi de rekabet gücümüzü artıracak bir adımdır” dedi.

TAYSAD üyelerinin yüzde 90’lık büyük bir bölümünün faaliyet gösterdiği 1. Bölge’de yapılan yatırımlara uygulanmakta olan vergi istisnası oranının artırılmasının, paketteki önemli maddelerden biri olduğuna değinen Dr. Mehmet Dudaroğlu, “İşbaşı Eğitim Programlarında (İEP) yer alan kursiyerler için, İŞKUR’un 6 ay süreli olarak net asgari ücreti karşılayacak olması, sanayicilerimizin işgücü maliyetlerinde önemli bir iyileşme sağlayacaktır. Buna ilave olarak, İEP sonrası bu kursiyerlerin işe alınması durumunda işveren priminin 42 ay süreli olarak İŞKUR tarafından karşılanması da olumlu bir katkı sunacaktır. Açıklanan paketle birlikte, sanayicilerimizin üzerindeki yüklerin hafifletilmesi, ekonomimizde de itici bir güç oluşturacak ve hem yılsonu hedeflerimize hem de uzun vadeli vizyonumuza ulaşmamıza katkı sağlayacaktır. Bunun mümkün kılınabilmesi için de, Destek Paketi’ndeki maddelerin hızla hayata geçirilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

TAYSAD’ın beklentileri

Dudaroğlu, “Tüm bu olumlu adımlara rağmen, otomotiv tedarik sanayinin yatırımlarının desteklenmesi amacıyla, TAYSAD olarak hükümetimizden özellikle; yeni komple motor, aktarma organları ve elektronik + dijital aksam parça yatırımları için 4 Milyon TL alt sınırı ve 5. Bölge indirimleri ile uygulanması ve desteklenen OEM projeleri (Tevsi + Modernizasyon + Komple Yeni Yatırım) kapsamında, OEM Anlaşmalı Tedarikçi yazısı ile birlikte, aksam ve parça yatırımları için; 4 Milyon TL alt sınırı ve 5. Bölge indirimleri ile uygulanmasının da hayata geçirilmesini bekliyoruz” dedi.

EK- TABLOLAR:

 

2013

2014

2015

Ocak

712.150.368

818.333.016

703.986.898

Şubat

756.144.392

808.834.980

689.802.764

Mart

759.425.287

855.529.626

711.572.260

Nisan

741.755.283

845.492.049

 

Mayıs

777.640.817

842.192.148

 

Haziran

763.840.730

816.387.204

 

Temmuz

794.162.930

788.132.463

 

Ağustos

650.777.576

698.153.806

 

Eylül

781.576.137

833.088.682

 

Ekim

766.621.268

771.521.844

 

Kasım

846.364.527

748.903.859

 

Aralık

728.965.284

681.463.099

 

TOPLAM

9.079.424.599

9.508.032.776

2.105.361.922

 

Tablo 1 – Otomotiv Tedarik Sanayi Filli İhracat Değerleri (USD)

 

2013

2014

2015

Ocak

1,33

1,36

1,17

Şubat

1,34

1,36

1,14

Mart

1,30

1,38

1,08

Nisan

1,30

1,38

 

Mayıs

1,30

1,37

 

Haziran

1,32

1,36

 

Temmuz

1,31

1,36

 

Ağustos

1,33

1,33

 

Eylül

1,34

1,29

 

Ekim

1,36

1,27

 

Kasım

1,35

1,25

 

Aralık

1,37

1,23

 
 

Tablo 2 – Yıllar İtibariyle Euro/Dolar Paritesi

 

EURO İHRACAT ORANLARI

PERYOD

OTOMOTİV SEKTÖRÜ

TEDARİK SANAYİ

2014 (12 Aylık)

86,04%

81,00%

2015 (3 Aylık)

85,14%

80,39%

 

Tablo 3 – Otomotiv Sektörü Euro İhracat Oranı

Grafik 1 – Tedarik Sanayi Fiili İhracatı ve Euro/Dolar Paritesi

Grafik 2 – Euro/Dolar Paritesi Bir Önceki Yıla Uyarlanmış Tedarik Sanayi İhracatı (USD)