Ar-Ge Reform Paketi değerlendirildi.

Ar-Ge Reform Paketi değerlendirildi.
04 Mart 2016, Cuma 10:17
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Murat İlker Ar, geçtiğimiz günlerde TAYSAD tarafından organize edilen toplantıda, Ar-Ge Reform Paketi’nin detaylarını paylaştı.

Ar-Ge konusunda konulan hedefe dikkat çeken İlker, 2014 sonu itibariyle gayri safi milli hâsıla içerisinde yüzde 1’i geçmiş olan Ar-Ge fonunun yüzde 3’e çıkarılacağını söyledi.
 

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nin ev sahipliği yaptığı toplantıda “Ar-Ge Reform Paketi”nde yapılan değişiklikler değerlendirildi. Resmi Gazete’de yayınlanan Ar-Ge Reform Paketi’nin masaya yatırıldığı toplantıya, TAYSAD üyesi Ar-Ge Merkezi yöneticisi olan ve Ar-Ge Merkezi kurmayı hedefleyen yaklaşık 150 kişi katıldı. Toplantıda Ar-Ge Reform Paketi’nin tanıtımı ve pakette yapılan değişiklikler konuşuldu. Ayrıca yönetmeliğe eklenmesi önerilen konularla ilgili TAYSAD üyesi olan sanayicilerle görüş alışverişi yapıldı.

Toplantıda konuşan TAYSAD Başkanvekili Alper Kanca, Ar-Ge Reform Paketi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kanca, otomotiv tedarik sanayinin Ar-Ge’ye son derece önem verdiğini, 58 Ar-Ge Merkezi ile en büyük Ar-Ge kümesini Türk Otomotiv Tedarik Sanayisi temsilcisi olarak TAYSAD üyelerinin oluşturduğunu söyledi. Kanca, “Bünyemizde kurulan Ar-Ge Çalışma Grubu ile sonuç odaklı faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Özellikle ana sanayi firmalarında yaptığımız, ‘Ar-Ge Buluşmaları’ programının ilgiyle takip edildiğini görüyoruz. Buradan hareketle Ar-Ge faaliyetlerimizi durmaksızın artırmaya devam ediyoruz” dedi.

“Tüm önerileri, yönetmelik kapsamında değerlendireceğiz”

Ar-Ge Reform Paketi’nin tanıtımının yapıldığı toplantıda TAYSAD Başkan Vekili Alper Kanca’nın ardından konuşma yapan Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Murat İlker, pakette öne çıkan değişiklikleri ve yapılan iyileştirmeleri tüm katılımcılarla paylaştı. İlker, “Ar-Ge Reform Paketi’nde yapılan değişiklikler, ülkemizin ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleşti. Şu anda, ikinci mevzuat düzenlemelerine başladık. Çok kısa bir süre içerisinde söz konusu düzenlemeyi de tamamlayacağız. TAYSAD üyelerinin görüşleri bizim için değerli. Dolayısıyla burada çıkan tüm fikir ve önerileri mevzuat kapsamında değerlendireceğiz. Kanunu biz hazırlıyoruz fakat bunun uygulayıcısı sizlersiniz. Bizim amacımız, sizlerin görüşlerini de dikkate alarak, önleyici ve engelleyici düzenlemeleri ikinci mevzuata eklemek” dedi.

Ar-Ge konusunda konulan hedefe dikkat çeken Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü İlker, 2014 sonu itibariyle gayri safi milli hâsıla içerisinde yüzde 1’i geçmiş olan Ar-Ge fonunun yüzde 3’e çıkarılacağını söyledi. İlker, ”Ar-Ge harcamalarının 3’te 2’sinin özel sektör tarafından yapılmasını sağlamak, tam zamanlı araştırmacı sayısını 300 bine çıkarmak ve bunun da 180 bininin harcamasını yine özel sektörün yapmasını sağlamak, bizim 2023 hedeflerimizi oluşturuyor. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için Ar-Ge çalışmalarına yüklenmemiz ve ticarileşebilir ürünler ortaya koymamız gerekiyor. Bu paketin getirdiği en büyük yeniliklerden biri, tasarımın artık Ar-Ge kapsamına girmesi. Bu reform paketinin amaçları; Ar-Ge yapılarını özendirmek, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlamak ve nitelikli üretim yapısına geçmek, Ar-Ge personelinin niteliğini ve istihdamını artırmak, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve kurumsallaştırmak, son olarak da Ar-Ge ve yenilik desteklerinin koordinasyonunu birbirleriyle uyumlu hale getirmek” diye konuştu.

TOSB Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, ayrıca Ar-Ge merkezleri insan kaynağı, Ar-Ge ve tasarım yapan firmaların vergisel indirimleri, Ar-Ge merkezlerinde dışarıda geçirilen süreler, gümrük vergisi istisnası, siparişe dayalı Ar-Ge kavramı, ortak Ar-Ge projeleri (rekabet öncesi işbirliği), tasarım merkezleri, bilişim firmalarının derecelendirilmesi, yabancı işçi çalıştırma gibi konu başlıklarını içeren sunumlar da yapıldı.