Bayraktarlar Holding, Alman “Odelo Group”u satın aldı.

Bayraktarlar Holding, Alman “Odelo Group”u satın aldı.
08 Kasım 2013, Cuma 06:37
Merkezi Almanya'da bulunan Odelo Grubu; bir Türk aile şirketi olan Bayraktarlar Holding'in bünyesine katıldı. Bu şirket evliliği ile; Bayraktarlar Holding Alman otomotiv pazarından pay aldı ve Avrupa'daki iş hacmini büyüttü

Merkezi Almanya'da bulunan Odelo Grubu; bir Türk aile şirketi olan Bayraktarlar Holding'in bünyesine katıldı. Bu şirket evliliği ile; Bayraktarlar Holding Alman otomotiv pazarından pay aldı ve Avrupa'daki iş hacmini büyüttü. Bayraktarlar Holding, Odelo Grubu’nun taahhüdünde bulunan tüm toplu iş sözleşmelerini devam ettireceğini ve yeni teknolojilere yatırım yapacağını bildirdi. 
 
 
Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Bayraktar; bu satın almanın sadece kendilerine değer katmakla kalmadığını; dünya çapındaki tüm müşterilerine de artı değer katacağına inandığını belirterek, gerek Odelo’nun gerekse Bayraktarlar Holding'in güçlü yanlarını birleştirmenin kendilerini daha yenilikçi ve rekabetçi konuma getireceğini ve bunun sonucunda da otomotiv dış aydınlatmasında dünya klasmanında küresel bir oyuncu haline geleceklerini söyledi. 
 
 
Odelo CEO'su Dr. Zeljko Matijevic ise başarılı geçen yeniden yapılandırmalarının stratejik bir yatırımcı için iyi bir hedef olmalarının zeminini hazırladığını ve gelişimlerinin sürdürülebilir olmasını sağladığını söyleyerek, güçlü bir partner olan Bayraktarlar ile Odelo'nun yenilikçilik ve küreselleşme hedeflerine artık odaklanabileceğini belirtti.
 
 
 
 
      
 
 
Merkezi İstanbul’da bulunan Bayraktarlar Holding; Almanya merkezli Otomotiv Aydınlatma tedarikçisi Odelo Grubu’nu % 100 bünyesine kattığını açıkladı. 1979 yılından itibaren Farba markası ile gerek Türk, gerekse global araç üreticileri için otomotiv aydınlatma elemanları üreten, bünyesinde sınai üretim tesisleri, turizm yatırımları bulunduran ve uluslararası ticaret yapan Bayraktarlar Holding’in operasyonları çoğunlukla Türkiye’dedir. Uluslararası aktivitelerini Odelo' yu alarak genişleten Bayraktarlar, böylelikle Avrupa'daki otomotiv yan sanayi üreticileri arasındaki konumlarını da güçlendirmiş oldu. 
 
Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bayraktar; “Odelo’nun yüksek kaliteli ve yenilikçi ürün portföyü ile güçlü teknolojik altyapısı ve değerli müşteri profili bizim mevcut otomotiv islerimiz ile mükemmel şekilde örtüşüyor. Odelo ile birlikte dünya çapındaki tüm müşterilerimize artı değer sağlayacağımıza inanıyorum” dedi. 
 
Türk Otomotiv sanayinde varlığını kanıtlamış olan ve mükemmel bir geçmişe sahip bulunan Bayraktarlar Holding'in temelleri 1935 yılında Hacı Mehmet Bayraktar tarafından atıldı ve Bayraktarlar, otomotiv tedarikçiliğine 1979 yılında Farba ile başladı. 1935 yılından itibaren aydınlatma sektöründe olan Odelo ise 2007-2009 yıllarında başarılı bir yeniden yapılandırma süreci yaşadı. 
 
Odelo’nun CEO’su Dr. Zelico Matijevic; “Bayraktarlar Holding gerek firmamıza gerekse çalışanlarımıza yatırım yapacak güçlü ve kararlı bir partnerdir. Yeniden yapılandırmada elde ettiğimiz başarı stratejik bir yatırımcı için hedef olmamızın zeminini hazırladı ve sürdürülebilir gelişimimizi sağladı. Bu güçlü partner ile odelo küreselleşme ve yenilikçilik hedeflerine artık odaklanabilir” dedi. 
 
Bayraktarlar, Odelo’nun yapmış olduğu tüm toplu iş sözleşmelerini tanıyacağını ve yeni teknolojilerine yatırım yapacağını açıkladı. İnovasyonun pazar başarısı ve rekabetçilikleri için anahtar rol oynayacağına inandığını belirten Ahmet Bayraktar; “Odelo'yu bizim için çekici kılan budur” dedi. 
 
Bayraktarlar ve Odelo arasındaki bilgi paylaşımı ve operasyonel iyileştirmeler ile Odelo'nun rekabetçiliği daha da artacaktır. Odelo'nun, Bayraktarlar tarafından satın alınması tüm ilgili rekabet kurumları ve kartel otoriteleri tarafından onaylanmıştır.