Bursa Üye Toplantısı 15 Mayıs 2012 tarihinde OİB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Gerçekleşti.

Bursa Üye Toplantısı 15 Mayıs 2012 tarihinde OİB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Gerçekleşti.
18 Kasım 2013, Pazartesi 04:35
OİB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde gerçekleşen TAYSAD Bursa Üye Toplantısına üyelerimizin yanı sıra Uludağ Üniversitesi, OİB Teknik ve EML temsilcileri, Uludağ İhracatçı Birlikleri, BUSİAD, KALDER Bursa Şubesi‘nin üst düzey yöneticileri katıldı.

OİB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde gerçekleşen TAYSAD Bursa Üye Toplantısına üyelerimizin yanı sıra Uludağ Üniversitesi, OİB Teknik ve EML temsilcileri, Uludağ İhracatçı Birlikleri, BUSİAD, KALDER Bursa Şubesi‘nin üst düzey yöneticileri katıldı.
 
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu gerçekleştirdiği açılış konuşmasında “Güçlü Sanayi, Güçlü Marka” sloganı ile başlatılan 2012-2014 programına ve güncel konulara değindi. Dudaroğlu konuşmasında, “Ana ve yan sanayi yatırımları, meslek liseleri, eğitim vakıfları, üniversiteleri, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşları ile otomotiv sanayimizde başarılı bir kümelenme modelini yansıtan Bursa bölgemizin TAYSAD için son derece önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim.
Bildiğiniz gibi 15 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzla birlikte 11 asil yönetim kurulu üyemizin 6 tanesi Bursa bölgemizden seçilmiştir. Bu da Bursa’ya verdiğimiz önemin bir göstergesidir.
Yeni dönemde sloganımızı “Güçlü Sanayi, Güçlü Marka” olarak belirledik ve bu doğrultuda;
1.     Sanayi Stratejisi Ve 2023 İhracat Vizyonu,
2.     Paydaşlarımızla Güçbirliği,
3.     Turquality Programının Yaygınlaştırılması,
4.     Stratejik Düşünme Bilinci,
5.     Yatırım Fonlarının Geniş Kapsamlı Kullanımı,
6.     Üniversite – Sanayi İşbirliğinde Yoğunlaşma,
7.     Ar-Ge Merkezlerine Destek,
8.     TAYSAD Yurtdışı Temsilcilikleri,
9.     TAYSAD’da Mükemmellik Modeli çalışmalarına başlanması ve
10.   TAYS AD Yeni Hizmet Binası çalışmaları başlıkları altında programımızı tanımladık.
 
Güçlü Sanayi, Güçlü Marka sloganımızla otomotiv sanayimizin gücünü ve Marka değerini öne çıkarmayı hedefledik. Küresel yan sanayi olma konusunda önemli aşamalar kaydeden üye firmalarımıza, küresel marka olma serüvenlerinde destek vermeyi, yanlarında olmayı hedefledik” dedi. Dudaroğlu konuşmasına Otomotiv Sanayi Strateji Belgesi, 2023 İhracat Vizyonu, Temmuz 2012’de yürülüğe girecek Yeni Türk Ticaret Kanunu ile BASEL II kriterlerine de değinerek,
Otomotiv sektörümüzün rekabetçiliğini sürdürebilir kılmak için sektör temsilcilerinin katkıları ile hazırlanan strateji belgesi ve eylem planlarını, aynı işbirliğini sergileyerek tüm maddeleriyle uygulamaya almak çok önemlidir. TAYSAD olarak her türlü desteği vermeye ve konunun takipçisi olmaya kararlıyız.
2023 ihracat vizyonunda yer alan 75 milyar Dolar’lık otomotiv ihracat hedefinin gerçekleşmesi için sektörümüzün dört misli büyümesi gerekmektedir. Küresel firmaların ikna edilerek ülkemizde yatırım yapmaları sağlanmalıdır. Yeni açıklanan Yatırım Teşvik Paketinin otomotiv sektörümüzdeki büyümeyi sağlayacağını umuyoruz.
2011 yılı 90 Milyon Ton’luk ihracatımızdan 135 Milyar $ gelir elde ettik. Yani 1 kg’lık ihracatımızı 1.46 $’ a sattık. Buna mukabil 70 milyon tonluk ithalat yaptık, karşılığında 1 Kg’ına 3.46 $ ödedik. Sadece Güney Kore ihracat fiyatı ile satış yapabilseydik. 29 milyar $ dış ticaret fazlası vermiş olacaktık. Bu da katma değeri yüksek ürünleri neden satmamız gerektiğini neden Ar-Ge ve yenilikçiliğe önem vermemiz gerektiğini bize anlatmaktadır. 
    
Teşvik Uygulama Esaslarının Bir An Önce Açıklanarak İçeriğe Yönelik Belirsizliklerin Giderilmesini Bekliyoruz. Örnek olarak Yeni teşvik paketinde tanımlanan % 50’den fazlası ithalatla karşılanan, asgari % 40 katma değer üreten yatırımlar stratejik yatırımlar olarak tanımlanmıştır.
Katma Değer kavramı, bir firmanın yarattığı refahı ölçer ve satışlardan, satınalınan mal ve hizmetlerin maliyetinin çıkarılması ile belirlenir.
Diğer bir katma değer hesaplama şekli ise yaratılan değer ile ilgilidir. Bu da maaş ve ücretler + kar +  faiz + vergiler’dir.
Bir diğeri ise şirket hisse değerini de içine alan Ekonomik Katma Değerdir. 
 
BASEL II kriterlerinin 1 Temmuz 2012’den itibaren uygulanacak olduğu hatırlatmak istiyorum. BASEL II kriterlerine göre risk ağırlıkları ve ölçümlemeleri değiştirilmektedir. Dolayısı ile riske dayalı fiyatlama önem kazanmaktadır. Borçluların risk ağırlıkları sahip oldukları kredi notuna göre belirlenecektir. Yeni uygulamada sermaye daha pahalı hale gelecektir.
Yeni Türk Ticaret kanununu da dikkatle incelemek ve bu konuya da gerekli hassasiyeti göstermek zorundayız. Getirdiği yeni düzenlemeler ile karşılaşabileceğimiz sorunları en kısa zamanda bertaraf etmeliyiz. Kanunda yer alan her türlü evrakta şirket bilgilerinin detaylarının yer almaması bile bizler için hapis cezası yada idari para cezası anlamına gelmektedir. Bu nedenle biz Yönetim Kurullarımızı bu konuda çok iyi bilgilendirmeliyiz” dedi.
 
FARBA Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili  Ahmet Bayraktar gerçekleştirdiği konuşmasında FARBA’nın ODELO firmasını satınalma süreçlerine değindi. Bayraktar konuşmasında başarılarının altındaki sırlara değindi :
 
-     Hep; otomotiv aydınlatma işini yaptık.
-     Ekonomik krizleri fırsata çevirdik.
-     Kazandıklarımızı doğru zamanda doğru yatırıma dönüştürdük.
-     Ar-Ge’yi önemsedik, tasarıma yöneldik.
-     Çalışanlarımız ile bütünleşerek biz diyebildik.
-     Müşterilerimizi hep dinledik, bir şeyler öğrendik.
-     Koito ve Toyota’dan kalite, proje ve fabrika yönetimi konusunda çok şey öğrendik.
-     Lisansörlerimizden küresel iş ilişkilerini öğrendik, işlerimizi paylaştık.
-     Teknolojik değişim ve gelişimleri takip ederek öğrenmeye ve anlamaya çalıştık.
-     Kalder EFQM modelini benimseyerek, Yalın Üretim ve Yönetim sistemi ile bütünleştirdik. Yalın mükemmellik kavramını ve modelini yarattık.
-     Müşteri ve bağımsız kuruluşlardan aldığımız ödülle ile iddiamızı hep yukarılara taşıdık.
-     Özgüvenimizi küresel pazara hazır hale getirdik. “ dedi. 
 
BAYRAKTARLAR Holding Aydınlatma Grubu CEO’su Ayhan Gürbay
 
BAYRAKTARLAR Holding Aydınlatma Grubu CEO’su Ayhan Gürbay gerçekleştirdiği sunumunda FARBA ve ODELO’nun birleşme ve entegrasyon süreçlerine değinerek, “ Bu konuda yazılmış ve uygulanmış bir çok entagrasyon modeli var. Ancak biz şunun farkına vardık, biz insan faktörünü ve bu faktörün değerini koruyarak bize uygun bir modeli oluşturmalı ve uygulamalıyız. Bu modelin uygulanması neticesinde başarılı bir birleşme ve entegrasyon ile bir başarı hikayesi yaratmayı ; benchmark olmak amacını ortak hedef olarak belirledik” dedi. Gürbay konuşmasını “Bu birleşme ile tek takım, tek vizyon, tek proses yapısı ile Dünya Klasmanında / Global Otomotiv Aydınlatma Sistemi Tedarikçisi olma hedefini grup vizyonu olarak belirledik” diyerek tamamladı. 
 
AKTAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Aktaş
 
AKTAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı  Şahap Aktaş  konuşmasında,  AKTAŞ Holding’in bugüne kadar en önemli felsefesinin; tüm paydaşlarına kazandırarak büyüyen, yenilikçi, sözünü tutan bir kurum olarak ilerlemek olduğunu belirtti. Aktaş Holding olarak iş felsefelerine de değinen Aktaş, “ 6 kıtada 80’den fazla ülkede ürünlerimiz yer almaktadır. Yenilikçi, öncü ve lider bir şirket olarak kalıcılık ve sürdürülebilirlik hedeflerini başarımızın sırrı olarak sizlerle paylaşabilirim. İnsan kaynakları ve teknolojiye de önem vererek tüm paydaşlarımız için katma değer üretiyoruz. Bunula birlikte Ar-Ge ve inovasyonu bizim için vazgeçilmez unsurlar olarak  söyleyebilirim. Küresel hedefimiz istikrarlı ve sağlıklı bir büyüme trendiyle Cumhuriyet’imizin 100. Yılında 2023’te sektörümüzde dünya lideri olmak. Bu hedefe ulaşmak için TURQUALITY Programını uygulamayı benimsedik ve neticesinde 26.10.2010 tarihinden itibaren AIRTECH markamız TURQUALITY kapsamında yer almaktadır”dedi. Aktaş konuşmasını “Şirketimizin başarılı olmak için benimsediği üç temel kural Vizyon, Sabır ve Tekrar’dır. Biz bu üç temel kural ışığı altında kendi sektöründe dünya lideri olmayı başarmış 
ilk Türk şirketi olmayı amaçlıyoruz” diyerek tamamladı. 
 
AKTAŞ Holding İş Geliştime Müdürü Armağan Tisli,    AKTAŞ Holding bünyesinde başlattıkları TURQUALITY süreçlerini katılımcılar ile paylaştı.