Eskişehir KALDER Şubesi tarafından düzenlenen. Kalite Şöleni gerçekleşti.

Eskişehir KALDER Şubesi tarafından düzenlenen. Kalite Şöleni gerçekleşti.
11 Kasım 2013, Pazartesi 04:26
“Öncü Sektörlerle” Gelecekte Fark Yarat teması ile gerçekleştirilen şölende, geleceği yakalamada öncü sektörlerden otomotiv sektörü, Eskişehir’in de önemli dinamiklerinden havacılık sektörü ve ülkemizin dışa açılımında ayrı bir boyut kazanan eğitim sektörünün ve bilgi yönetiminin gelecek kurgularının neler olduğu bu sektörlerin önemi temsilcilerinin katılımları ile tartışıldı.

12 Ekim 2011 Çarşamba günü KALDER Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen 10. Eskişehir Kalite Şöleni yüksek bir katılım ile gerçekleşti. 
 
“Öncü Sektörlerle” Gelecekte Fark Yarat teması ile gerçekleştirilen şölende, geleceği yakalamada öncü sektörlerden otomotiv sektörü, Eskişehir’in de önemli dinamiklerinden havacılık sektörü ve ülkemizin dışa açılımında ayrı bir boyut kazanan eğitim sektörünün ve bilgi yönetiminin gelecek kurgularının neler olduğu bu sektörlerin önemi temsilcilerinin katılımları ile tartışıldı. 
 
Şölende, sektörümüz hakkındaki görüşler “Otomotiv Sektörünün Gelecek Tasarımı” başlığı altında düzenlenen oturum ile katılımcılar ile paylaşıldı. Başkanlığını OİB - Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Orhan SABUNCU’nun yaptığı oturumda, Ford Otosan A.Ş. Genel Müdürü Sayın Nuri Kamil OTAY ve Genel Sekreterimiz Sayın Özlem GÜLŞEN ARKAN otomotiv sektörü hakkında görüşlerini katılımcılar ile paylaştılar. 
 
- Otomotiv sektöründe orta vadede beklentiler nelerdir? 
 
- Kriz dönemini otomotiv sektörü nasıl değerlendirdi, kalite çalışmaları bu dönemde nasıl bir yön kazandı ? 
 
- Hibrit / Elektrikli otomobiller konusunda sektördeki gelişmeler nelerdir ? 
 
- Sektörde Ar-Ge neden önemlidir ? 
 
- Yerli marka bir otomobil üretmenin rasyonelliği nedir ? 
 
- Üniversite öğrencilerinden otomotiv sektöründe kariyer düşüneceklere öneriler neler olabilir ? 
 
Konu başlıklarının değerlendirildiği oturumda; 
 
Oturum Başkanı Sayın Orhan SABUNCU, otomotiv sektörünün ülkemizin lider sektörü olduğuna değinerek, liderliğinin sadece üretim gücü ile değil yetişmiş insan kaynağı ve yeni teknolojiler ile birleştirdiği Ar-Ge tecrübesinden kaynaklandığına değindi. 
 
Konuşmacılardan Ford Otosan A.Ş. Genel Müdürü Sayın Nuri Kamil OTAY panelde, sektörün yaşanan global krizden doğal olarak en çok etkilenen sektörlerden birisi olduğunu ancak Türkiye’nin özellikle çalışma disiplini, üreterek yaşamayı öğrenmesi ve gelişen Ar-ge yetenekleri ile bu ortamdan yükselen bir trend ile çıktığını belirtti. Global krizin sektörümüzün yoğun çalıştığı AB pazarının yanında alternatif pazarlarında değerlendirilmesine yol açtığını hatta bu dönemde ABD’ye ihracat yaparak süreci Ford Otosan adına faydaya çevirdiklerine değindi. Elektrikli araçlar konusunda da çalışmaların devam ettiğini, ancak Ford olarak firmalarının ilk hedefinin mevcut fosil yakıtlı araçların verimini arttırarak emisyon oranlarında iyileştirme olduğu belirtti. Yerli Marka araca da değinen OTAY, yerli araçta global marka yaratmanın ancak doğru segmentte yeterli üretim adedi ile mümkün olacağına vurgu yaptı. Üretim konusunda bir sıkınrının olmadığını belirten OTAY, işin kilit noktasının pazarlama kısmı olduğunu belirtti. Panelin son bölümünde Ford Ar-Ge bölümünün 1.000 kişilik bir büyüklüğe ulaştığını belirterek, “ Her yıl özellikle Ar-Ge Merkezimizde büyümeye devam edeceğiz. Burada yer alan mühendis arkadaşlarımız için büyük bir imkan söz konusu.Sektörümüz ile daha yakından ilgilenerek kendilerini hazırlarlarsa otomotiv onlar için önemli fırsatları ortaya çıkaracaktır.” dedi. 
 
Genel Sekreterimiz Sayın Özlem GÜLŞEN ARKAN’da otomotiv sanayimizin kriz dönemi ile birlikte verimlilik çalışmalarına ve insan kaynaklarının gelişimine önemli yatırımlar yaptığını, Derneğimizin de verdiği eğitimler ve gerçekleştirdiği projeler ile üyelerine destek olduğunu belirtti. Yerli marka konusuna da değinen Arkan, “Yerli marka konusu son dönemde en popüler konumuz. Hükümetimizin bu konudaki yaklaşımını olumlu buluyor ve destekliyoruz. Kapsamlı çalışma yapan paydaş derneğimiz OSD (Otomotiv Sanayi Derneği) rekabet öncesi işbirliğinin etkin bir örneğini sergilemeyi başararak raporu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Nihat ERGÜN’e sundu. Ülkemizde bir aracın %80’I yapılıyor. Dolayısı ile bu konu tamamen yatırım ve pazarlama işidir. Ülkemizde hali hazırda üretim yapan markalarımızdan birisi farklı bir konsept olarak bu yatırımı yapabilir. Dünyada artık araç platformları ön plana çıkmaktadır. Örneğin 2 – 3 marka rahatlıkla bir araya gelerek aynı fabrikada aynı platformu kullanarak araç üretmekte her biri bu aracı kendi markası ile kendi dağıtım kanallarını kullanarak satabilmektedir. Dünyada rekabet çok yoğun ve kapasite fazlalığı olan bir sanayimiz var. Bu nedenle sıfırdan marka yaratmak yerine daha sinerji yaratacak bir yaklaşımla da yerli marka yaratılabilir.” dedi. 
 
İnsan kaynakları konusuna da değinen Arkan, “ Sektörümüz ülkemizde önümüzdeki 15 -20 yıl daha mühendislik alanı öncü rol oynayacaktır. Ar-Ge çalışmaları daha da önem kazanacak, mühendisliğin yanı sıra IT – Bilişim Teknolojileri konusunda da yetişmiş elemana olan ihtiyaç artacaktır. Küresel bir sanayi olduğumuz için İnsan Kaynaklarımızın minimum 1 -2 yabancı dil bilmesi, gelişmeye açık olması bizler açısından son derece önemlidir. Yetkin ara eleman da her zaman sanayimizde aranan pozisyonların başında gelmektedir. Tüm öğrencilerimizin üniversite okuma gibi bir zorunluluğu yok. Otomotiv sanayindeki beyaz yaka oranı toplam çalışan sayısının %10-12’si kadardır. Dolayısı ile sanayimizin büyük ölçüde yetkin mavi kaynağa da ihtiyacı vardır. Bu nedenle de hem üniversiteler hem de meslek, teknik ve endüstri liseleri ile olan işbirliklerimizi çok önemsiyoruz.” dedi.
 
 
 
KALDER Yönetim Kurul Başkanı Sayın Hamdi DOĞAN, panele katılımlarından dolayı OİB - Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Orhan SABUNCU, Ford Otosan A.Ş. Genel Müdürü Sayın Nuri Kamil OTAY, ve Genel Sekreterimiz Sayın ÖZLEM GÜLŞEN ARKAN’a hediye takdim etti.