Gelişen Sekiz Ülke (D-8) “II. Sanayi Bakanları ve 6. Sanayi Çalışma Grubu Toplantıları” 4-6 Ekim 2011 tarihlerinde Bakanlığımızın ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) “II. Sanayi Bakanları ve 6. Sanayi Çalışma Grubu Toplantıları” 4-6 Ekim 2011 tarihlerinde Bakanlığımızın ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir
11 Kasım 2013, Pazartesi 04:05
Gelişen Sekiz Ülke (D-8), ülkemizin girişimleriyle, 22 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da; Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan'ın işbirliğiyle düzenlenen Kalkınma İşbirliği Konferansı ile kurulmuştur.

Gelişen Sekiz Ülke (D-8), ülkemizin girişimleriyle, 22 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da; Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan'ın işbirliğiyle düzenlenen Kalkınma İşbirliği Konferansı ile kurulmuştur.
 
 
 
Bu oluşumun başlatılmasındaki temel amaç; büyük ekonomik potansiyeli, çeşitli kaynakları, geniş bir nüfus ve coğrafi alanı temsil eden 8 ülke arasında ticaret ilişkilerinde yeni fırsatlar yaratmak ve çeşitlendirmek, uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılımı artırmak, daha iyi hayat şartları sağlamak, somut ortak projeler etrafında ekonomik işbirliğini geliştirmek ve gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki durumlarını güçlendirmektir.
 
Bahse konu hedeflere ulaşılabilmesine katkı sağlamak amacıyla, Bakanlığımız organizasyonunda D-8 Sanayi Çalışma Grubu oluşturulmuş olup anılan Grup bugüne kadar 5 toplantı gerçekleştirmiştir.
 
Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Sekretaryası bünyesinde 28 Şubat - 2 Mart 2010 tarihleri arasında İran’ın başkenti Tahranda gerçekleştirilen “D-8 5. Sanayi Çalışma Grubu Toplantısı ve I. Sanayi Bakanları Toplantısı” sonucunda alınan karar gereğince, 2011 yılı II. Sanayi Bakanları ve 6. Sanayi Çalışma Grubu Toplantıları ülkemiz ev sahipliğinde 4-6 Ekim 2011 tarihlerinde ekte yer alan taslak gündem dahilinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.