Mercedes Benz Türk Tedarikçi günü gerçekleştirildi

Mercedes Benz Türk Tedarikçi günü gerçekleştirildi
21 Kasım 2013, Perşembe 06:16
Merdeces Benz Türk Hoşdere Fabrikası'nda gerçekleştirilen Tedarikçi Günü'nde 2013 yılının Mercedes Benz Türk Otobüs üretim tarihinde 4 bin araçlık bir rekor yılı olması ve önümüzdeki yıllarda yükselmesi beklenen trende yönelik kapasite artırım projelerinin devreye alınması beklendiği dile getirildi.

TAYSAD Yönetim Kurulu'nunda yer aldığı Tedarikçi Günü'nde konuşma yapan TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, 2013 yılının Ekim ayı itibarıyla 66 üyelerinin gerekli yetkinlere sahip olarak MBT ve Daimler’e hizmet vermeye devam ettiklerini gururla açıkladığını ifade etti. Dudaroğlu, MBT’nin Türkiye’den gerçekleştirdiği toplam satınalma tutarının 1 Milyar TL seviyesinde olduğunu gördüklerini söyleyerek,"TAYSAD bu tutarın arttırılması içinişbirliği içinde olmayı, Otomotiv SanayiStrateji Belgesi, GITES ve2023 İhracatVizyonu çalışmaları kapsamında, katmadeğeri yüksek ve ortak geliştirme gerektiren parçaların Türk Tedarik Sanayi’den satın alınması için ortak çalışma yapmayı önermektedir.

Türkiye’den sağlanmakta olan “Lojistik Hizmetlerin” çeşitlendirilmesi için yapılanön çalışmalar tamamlanmıştır; sunumu Daimler Stuttgart’da gerçekleştirilecektir. Tedarik sanayi marka yatırımlarının ve yurt dışında şirket satın alma/yatırımlarının finansal olarak desteklenmesi için; Eximbank ile yapılan çalışmaların  sonucunda, uzun vadeli Marka Kredisi tedarik sanayinin kullanımına açılmıştır. ”Yurt dışında yapılacak şirket satınalmaları için, Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ile danışman firmalar ile yapılacak fizibilitelere, 200 bin USD tutarında destek sağlanmaktadır, Tedarik sanayinin düşük maliyetli alternatif finansman  kaynaklarını kullanabilmesi için, bilgilendirme faaliyetleri ve çalışmalar sürdürülmektedir" diye konuştu.

Dr.Mehmet Dudaroğlu, TAYSAD olarak üyelerinin küresel marka olmasına ve tedarik sanayinin marka stratejisinin belirlenmesine destek olduklarını hatırlatarak MBT'nin küresel tedarikçisi olmak isteklerini ifade etti. Dudaroğlu, "Son 10 yılda,19 üyemiz, 22 ülkeye, 47 adet yatırım yapmıştır; bunların 33 adedi imalat yatırımı, 14 adedi ise ticari yatırımıdır. Motor ve aktarma organları, aktif pasi fgüvenlik sistemleri, destekleyici elektronik sistemler ve gömülü yazılım konularında Ekonomi Bakanlığıile ortak yürütülen ve tedarik sanayinin küresel yatırımlarının desteklenmesi için, TAYSAD’ın girişimleri ile önemli adımlar atılmaktadır.  TAYSAD ayrıca, Türkiye’de yapılacak komple motor, aktarma organları ve aktif pasif güvenlik sistemleri ve elektronik yatırımlarının desteklenmesi için, 15 Şubat 2013’de açıklanan ‘’Otomotiv Teşviklerinin‘’ hazırlanmasında aktif rol almıştır .Sadece Türkiye ve Almanya’da değil ,Daimler’in tüm üretim noktalarında yer almayı ve tedarikçiniz olmayı hedefliyoruz" dedi. MBT CEO'su Rainer Genes, 2013yılında yaşanan bölgesel krizlerin etkisiyle otomotiv pazarındaki daralmaya dikkat çekerek, daralan pazara karşılık Mercedes-Benz Türk olarak pazar payımızı arttırmayı başardık ,satış artışında sürekliliğimizi koruduk, esnek üretim anlayışımız sayesinde her iki fabrikamızda da üretim planımıza sadık kalmayı başardık. Hoşdere ve Aksaray’da özellikle ihracata yönelik kapasite artışı için yaptığımı zyatırımlar devam etmektedir.

Verimlilk programlarımız tedarikçilerimizle  işbirliği içinde hedeflenen doğrultuda  ilerlemektedir" diye konuştu.  Rainer Genes, binek otomobiller için 2012yılının Kasım ayında gerçekleştirdikleri  toplantının ardından tedarikçilerinin yüzde 90'ıyla çalışmalarının sürdüğü bilgisini verdi. 2020 yılına kadar tedarikçilerden alınan kapsamın 10 katın akadar çıkarılması planlandığını söyledi. Daimler’in Rusya ve Çin’deki üretim aktiviteleri gibi yurt dışı çalışmaları,  Türk tedarikçiler için de fırsat olanağı sağladığına dikkat çekti.  

Aksaray Kamyon Fabrikası Direktörü  Klaus Pfeifer, Aksaray Kamyon Fabrikas ıhakkında ürünler, toplam alan, çalışanların profili ve yapılan yatırımlar konularında genel bilgi verdi.  Aksaray Fabrikası’nda sürekli arta nüretimle aynı doğrultuda yatırımların da artmakta olduğunu belirtti. Yürütülmekte olan AKS2014 Projesinde yeni yerleşim planı ile daha fazla esneklik, verimlilik, kapasite sağlamayı ve yürütülen yeni proje ve yatırımlarla geleceği garanti altına almayı amaçladıklarını aktardı.  Dünya’nın en iyi kamyon fabrikası olmayı hedeflediklerini de dile getirdi. Aksaray için 204 yerli tedarikçiden toplam 6.551 çeşit parça teminedildiği ve seri araçlarda yıllar boyunca sürekli artan yerlileştirmenin yüzde 42’ye kadar yükseldiği bilgisiniverdi. Aksaray bölgesinin stratejik önemiminin artmakta olduğunu belirterek, tedarikçilerin bu bölgeye yatırım yapmalarının avantajlarını vurguladı ve birlikte hareket etmeye davet etti.