Otomotiv Merkezi Bavyera - Türk Otomotiv Yan Sanayi için Geliştirme ve İş Olanakları Toplantısı

Otomotiv Merkezi Bavyera - Türk Otomotiv Yan Sanayi için Geliştirme ve İş Olanakları Toplantısı
18 Kasım 2013, Pazartesi 06:00
TAYSAD ile Bavyera Yatırım Ajansı organizatörlüğünde ve TAYSAD Almanya Temsilciliği’nin işbirliğinde düzenlenen “ Otomotiv Merkezi Bavyera - Türk Otomotiv Yan Sanayi için Geliştirme ve İş Olanakları Toplantısı“ 13 Kasım 2012 tarihinde TAYSAD merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya 35’i TAYSAD üyesi olmak üzere 50 kişi katılım gösterdi.

TAYSAD ile Bavyera Yatırım Ajansı organizatörlüğünde ve TAYSAD Almanya Temsilciliği’nin işbirliğinde düzenlenen  “ Otomotiv Merkezi Bavyera - Türk Otomotiv Yan Sanayi için Geliştirme ve İş Olanakları Toplantısı“ 13 Kasım 2012 tarihinde TAYSAD merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya 35’i TAYSAD üyesi olmak üzere 50 kişi katılım gösterdi.
 
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Kaya ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri, Bavyera Eyaleti Türkiye Temsilcisi  Marc Landau’nun açılış konuşmaları ile başlayan toplantıda, Bavyera Eyaleti’nin otomotiv sektöründeki avantajları, Türkiye’den Bavyera’ya yapılacak  teşebbüslerde izlenilmesi gerekli hukuksal mevzuat, mevcut işbirliği yapılarının anlatılması ve eyaletin Ar-Ge ve inovasyon konusundaki güçlü yönleri ile stratejik kurumlarla olan bağlantıları hakkında bilgi verildi.
 
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Kaya konuşmasında Türkiye ve Almanya’nın ekonomik göstergelerine değinerek, bu toplantıda özellikle Almanya-Türkiye arasında Ar-Ge alanında kurulabilecek işbirliği fırsatlarının anlaşılmasına katkıda bulunmanın amaçlandığını vurgulamıştır. Kümelenmeleri, satınalma etkinliği, kalifiye mühendislik alanındaki güçlü yönleri, lojistik ağı, malzeme geliştirimi, üniversite-sanayi işbirliği konularındaki yetkinliği konularında Bavyera Eyaleti’nden Türk otomotiv sanayi olarak fayda sağlanabileceğini sözlerine ekleyen Kaya, TAYSAD ve üyelerinin potansiyeli hakkında da bilgi vermiştir.
 
Toplantıda yer alan diğer konuşmacılar:
 
Dr Patricia Callies, Bavyera Eyaleti Ekonomi, Altyapı, Ulaşım ve Teknoloji Bakanlığı, Bavyera Otomotivin Merkezi, Türk Firmaları İçin Ortaklık ve Destek İmkanları
Dr. Hubert Steigerwald, Genel Müdür, Sensorik e.V./Cluster Sensorik Stratejik Ortaklık, Otomotiv Sektöründe Sensör Teknolojileri, Türk tedarikçiler İçin Güçlü Ağ ve Geliştirme Fırsatları
RA Dr. Temel Nal, SANAS Uzman Avukatlar Bürosu, Almanya’da Şirket Kurmak
RA Serdal Altuntas, SANAS Uzman Avukatlar Bürosu, Türk Yatırımcılar Açısından Alman Yabancılar Hukuku
Ismail Cem Alican, Şinasi Otomotiv, Pratik Uygulamalardan Örnekler