TAYSAD TMMOB İzmir Şubesinin Düzenlediği Salı Toplantılarına Konuk Oldu.

TAYSAD TMMOB İzmir Şubesinin Düzenlediği Salı Toplantılarına Konuk Oldu.
18 Kasım 2013, Pazartesi 03:24
TMMOB İzmir Şubesinin Otomotiv ve Yan Sanayi Komisyonu tarafından MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz Salonu`nda düzenlenen panele Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Genel Sekreteri Özlem GÜLŞEN ARKAN ve TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa ZAİM konuşmacı olarak katıldı.

TMMOB İzmir Şubesinin Otomotiv ve Yan Sanayi Komisyonu tarafından MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz Salonu`nda düzenlenen panele Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Genel Sekreteri Özlem GÜLŞEN ARKAN ve TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa ZAİM konuşmacı olarak katıldı.
 
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TMMOB İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ÖZSAKARYA, şube bünyesindeki Otomotiv ve Yan Sanayi Komisyonu`nun 2 yıllık dönemde büyük bir fedakârlık göstererek bu zaman zarfında 27 adet toplantı, 10 firma ziyareti, 1 arama konferansı, 2 Salı toplantısı yaparak önemli çalışmalara imza attığını söyledi. Özsakarya, "Komisyonun gerçekleştirdiği arama konferansı sonucunda ortaya çıkan sorunlardan biri de otomotiv ana sanayi ile yan sanayi ilişkilerindeki problemler olarak görülmektedir" diye konuştu.
 
Programın Moderatörlüğünü gerçekleştiren TMMOB İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Otomotiv Yan Sanayi Komisyonu Sorumlusu Bülent DEVECİ konuşmasında “Komisyonumuz, Başkanımızın da bahsettiği gibi oldukça yoğun bir faaliyet dönemi geçirdi. Yeni dönemde de üyelerimizi bilgilendirmek ve yan sanayimizin gelişimini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettireceğiz. 2011 yılının son etkinliğinde TAYSAD’ı ağırlamaktan dolayı oldukça memnunuz. “ dedi. 
 
Toplantıda ilk sunumu gerçekleştiren Genel Sekreterimiz Özlem Gülşen Arkan;  TAYSAD ve üyelerinin ülkemiz için yarattığı ekonomik değer ve istihdama dikkat çekerken Ege Bölgesinin de bu değerdeki payının yüksek olduğuna ancak bu payın daha da artırılması gerektiğine değindi.
 
Dünyadaki ve otomotiv sanayindeki son küresel gelişmelere değinen Gülşen Arkan, firmaların bundan sonraki dönemde kısa-orta ve uzun vadeli stratejik planlarını bu gelişmeleri de dikkate alarak yapmaları gerektiğini, Ar-Ge konusundaki yatırımlarını ve işbirliklerini geliştirmelerinin son derece önemli olduğunu belirtti. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki fırsatlara değinen Gülşen Arkan, bölgelere göre farklılaşan tüketici taleplerinin de irdelenmesi gerektiğine dikkat çekti. Konuşmasında son olarak 2023 Ihracat vizyonu içinde Otomotiv sanayinin hedeflerine ve “Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi”ndeki planlara değindi.
 
Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa ZAİM “Otomotiv Tedarik Sanayinden Beklentiler Başlıklı” sunumunda, küreselleşen otomotiv sanayinden yan snayicilerimizin daha fazla pay alabilmeleri hangi gereklilikleri yerine getirmeleri gerektiğine değindi. Zaim “Küreselleşme öncesi, yeni tedarikçi geliştirmede son derece tutucu ve milliyetçi bir tutum içinde olan gelişmiş ülkeleri Ana Otomotiv Sanayi küreselleşme sonucu artan rekabet koşulları altında daha rekabetçi tedarik için, gelişmekte olan ülkelerin yan sanayilerine, kapılarını açmışlardır. Elbette bu fırsatların karşısında yeni tehditlerde oluşmuştur ki, bu tehditlerin en büyüğü yeterli gelişimi gösteremeyen yerel yan sanayicinin mevcut pazarını da kayıp edebilme tehdidir. Çünkü bugün Otomotiv Ana Sanayi küresel satınalma yapmakta ve hatta tedarik ettiği birçok parçanın tedariğini ülke bazında değil platform bazında yapmaktadır.
 
Bu durum karşısında müşteri hedef kitlesini Ana Otomotiv Sanayi olarak belirleyen her yan sanayicinin vizyonunda küresel tedarikçi olabilme hedefi olmalıdır. Elbette bu gelişmeler Yan Sanayi’nden beklentiler açısından çıtayı devamlı yukarı doğru hareket ettirmektedir.
 
Küresel otomotiv üretimi, doymamış pazarlara, gelişmekte olan ülkelere, coğrafi yön olarak da batıdan doğuya kayıyor, sanayinin küresel tedarikçilerden beklentisi ise bu harekette, Ana Sanayini takip edebilme kabiliyeti. Bizler tedarikçiler olarak coğrafi sınırların ötesini düşünmek, sınırlarımızın çok ötesindeki Ana Sanayine nasıl tedarikçi olabileceğimizi planlamak zorundayız.” dedi.