Ön Bilgilendirme ve Kayıt Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
1. Konu İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Form”) konusu, SATICININ (“TAYSAD”), ALICIYA satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İşbu Form’u kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu eğitim ve seminerlerin satış bedelini ve varsa vergi gibi ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
2. Satıcı Bilgileri

Unvanı : TAYSAD Taşıt Araçları Tedarik Sanayi Derneği İktisadi İşletmesi
Adresi : TOSB-Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 10/1 Çayırova / Kocaeli
Telefon : +90 262 658 98 18
Fax : +90 262 658 98 39
E-posta : info@taysad.org.tr
MERSİS No : 0833046551300019

3. Alıcı Bilgileri

TAYSAD Taşıt Araçları Tedarik Sanayi Derneği internet adresinden (https://www.taysad.org.tr) hizmet satın alan veya alışveriş yapan kişinin adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

4. Sözleşme Konusu Hizmetin Bilgileri

4.1. Eğitimlerin ve seminerlerin süresi, eğitmen adı, eğitim şekli, vergiler dahil satış bedeli gibi tüm temel özellikleri TAYSAD’a ait internet sitesinde ve tanıtım broşürlerinde yer almaktadır.

4.2. Listelenen ve gerek internet sitesi gerekse de tanıtım broşüründe ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Hizmet Açıklaması Adet Birim Fiyat Yer/Tarih/Saat Ara Toplam
#HizmetAdi# 1 Üye Firma - #UyeFirmaUcret# TL | Üye Dışı Firma - #UyeDisiFirmaUcret# TL Başlangıç Tarihi : #BaslangicTarihi# | Bitiş Tarihi : #BitisTarihi# | #EgitimYeri# Üye Firma - #UyeFirmaUcret# TL | Üye Dışı Firma - #UyeDisiFirmaUcret# TL + %20 KDV
Toplam Üye Firma - #UyeFirmaUcret# TL | Üye Dışı Firma - #UyeDisiFirmaUcret# TL + %20 KDV

4.4. Ödemeler, TAYSAD üzerinden kredi kartı ile sanal pos üzerinden yapılacaktır. İlave masraflar çıkması durumunda işbu bedeller ALICI’ya fatura edilecektir.

4.5. Eğitimler, Seminerler ve Sertifika Programları için gerekli olan bilgiler ALICILARIN eposta adreslerine gönderilecektir. Bilgileri içeren e-posta adreslerinin gelen kutusuna düşmez ise, gereksiz kutusunu (spam) kontrol etme ALICININ görevidir. TAYSAD, bu hususta doğabilecek hiçbir zarardan sorumlu tutulamayacaktır.

5. Genel Hükümler

5.1. ALICI Mesafeli Satış Sözleşmesinden evvel, TAYSAD’a ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. TAYSAD, sözleşme konusu hizmeti eksiksiz ve sözleşmede belirtilen niteliklere uygun vermeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine ve standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Sözleşme konusu hizmet, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa sağlanacak ise, söz konusu kişi/kuruluşun hizmeti kabul etmemesinden dolayı TAYSAD sorumlu tutulamaz.

5.4. TAYSAD, sözleşme konusu eğitimin/seminerin/sertifika programının sözleşmede belirtilen şekilde verilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirmezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplan bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. ALICI, sözleşme konusu hizmeti almak için Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu bedelin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, TAYSAD’ın sözleşme konusu eğitimi/semineri/sertifika programını verme yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. ALICI, sözleşme konusu hizmetin kendisine sunulduktan sonra ALICIYA ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından TAYSAD’a ödenmemesi halinde, ALICI eğitim/seminer/sertifika programı bedelini başka bir banka hesabı üzerinden nakit/havale/EFT yoluyla, gönderici bilgileri olarak kendi kimlik bilgilerini/unvanını girmek şartı ile ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.7. TAYSAD, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi mücbir sebepler nedeniyle sözleşme konusu eğitim/seminer/sertifika programını süresi içinde ifa edemez ise, durumu ALICIYA bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da hizmetin iptal edilmesini veya süresinde verilmesini geciktirici sebebin ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini TAYSAD’tan talep etme hakkına sahiptir. ALICI tarafından eğitim/seminer/sertifika programı alımının iptal edilmesi halinde ALICININ kredi kartı/banka kartı ile yaptığı ödemelerde ise, hizmet tutarı, alımın ALICI tarafından iptal edilmesinden itibaren 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, hizmet bedelinin kendi banka hesabına yukarıda belirtilen süreden daha uzun bir sürede yansıtılması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğunu ve olası gecikmelerden TAYSAD’ı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.ALICI’nın satış sözleşmesinin kurulması anından itibaren 14 (on dört) gün içinde SATICI’ya yazılı bilgi vermek kaydıyla cayma hakkı vardır. SATICI, cayma bildirimi tarafına ulaştıktan sonra 14 (on dört) gün içinde bedeli iade eder. Yazılı bilgi vermeksizin eğitime katılmama durumunda, eğitim bedeli iade edilmez. Cayma bildirimi, işbu sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen adrese yapılacaktır. Hizmet sunulduktan sonar ALICI, hizmet bedelinin kendisine iade edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. ALICI, TAYSAD’ın Güvenlik Politikası ve Gizlilik Taahhüdü, Dijital İçeriklerin İşlevselliğini Etkileyebilecek Teknik Koruma Önlemleri, Dijital içeriğin hangi donanımlar ve yazılımlarla birlikte çalışabileceği hakkında bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Fatura Bilgileri

Ad, Soyad/Unvan : #AdiSoyadi#

Firma Adı : #FirmaAdi#

Adres : #Adres#

Telefon : #Telefon#

Eposta : #EPosta#