Ortak Niyet Beyanı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ORTAK NİYET BEYANI

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ORTAK NİYET BEYANI

TEMEL İLKEMİZ şudur ki,

 • Bir kişinin bile cinsiyetinden, dilinden, dininden veya milliyetinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmasına göz yummuyor; eşitliği önemsiyor ve öncelik veriyoruz.

 

LİDERLİK Bilincimiz bize der ki;

 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği odağında işgücüne eşit katılımı sağlamak için üzerimize düşen rolü sahiplenir ve bu doğrultuda değişim için gerekli adımları atıyoruz.

 

NİYETİMİZİ ORTAYA KOYDUK:

 • Eşitlik ilke ve prensiplerini şirket değerlerimize entegre etme niyetimizle aksiyon alıyoruz.
 • Kalıplaşmış cinsiyet yargılarının karşısında durarak bireysdel yetenek ve yetkinlikleri görünür kılıyor ve teşvik ediyoruz.
 • Farklı yetenekleri, sesleri ve renkleri görünür kılmak üzere tek tiplilik karşısında çeşitliliği ve kapsayıcılığı konumlandırıyoruz.

 

SÖYLEMİMİZ SÖZÜMÜZDÜR:

 • Şirket iç ve dış iletişiminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı dil kullanıyoruz.
 • Şirket kültürümüzü Toplumsal Cinsiyet Odaklı bir yaklaşımla yeniden yapılandırıyoruz.
 • IK politikalarımızı, işe alım prosedürlerimizi, atama ve terfi sistemimizi eşitlik ilkesi filtresinden geçiriyor ve gelişim alanlarımızda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği odaklı güncellemeler yapıyoruz.
 • Şirket içi eğitim bütçelerimizde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği odaklı güncellemeler yapıyoruz.
 • Saha ve ofis çalışanı, üst ve alt kademefark etmeksizin tüm şirket birimlerinde kadın sayısının artırılmasını ve yönetim kademelerinde eşit temsiliyetin sağlanmasını destekliyoruz.
 • Kadına yönelik şiddete işyerinde sıfır tolerans anlayışını benimsiyor; bu doğrultuda kurumsal yapımızı şiddete sıfır tolerans ilkesine uygun politika ve uygulamaları ile güçlendiriyor ve geliştiriyoruz.
 • Söylemlerimizin bir söz niteliğinde olduğunu ve içinde yer aldığımız projenin bugünümüz ve geleceğimiz için sürdürülebilir bir dünya için önemini kavrıyoruz.

 

BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ:

 • Amaçlar için ortaklıklar kuruyoruz.
 • Projenin yaygınlaştırılması ve tüm sektörlere ilham olması için fırsatları takip ediyoruz.
 • Proje sözcüleri belirliyor, sözcülerimizin proje iletişimi için sağladığı görünürlüğü yaygınlaştırıyoruz.
 • İletişim ağımızda olan tüm paydaşlarımızın bu sürece dahil olması için farkındalık oluşturuyoruz.
 • Kadınların sosyal ve ekonomik olarak hayata katılımlarını güçlendiriyor ve işgücüne katılımlarını destekliyoruz.